Udstyrskontrol ved DRF's mesterskaber

19-08-2020 12:36, af Dansk Ride Forbund

I de to forgange weekender har DRF’s teknisk delegerede (TD’er) samt veterinærkonsulent foretaget udstyrskontrol ved Agria DRF-mesterskaberne hos hhv. Ringsted Sports Rideklub, Hovgaard Rideklub og Sportsrideklubben

Copyright Ridehesten.com
Arkivfoto: Ridehesten.com/ Annika Knudsen Lorentsen
Se flere nyheder efter annoncen

Teksten er en pressemeddelelse fra Dansk Ride Forbund. 

Udstyrskontrollen ved især DRF-mesterskabet ved Hovgaard Rideklub har desværre givet anledning til en række usikkerheder og misforståelser omkring, hvad en udstyrskontrol er, hvad der ligger til grund for den øgede kontrolhyppighed, samt hvilke konsekvenser det har for ekvipagen fremadrettet, hvis DRF’s officials vurderer, at hesten/ponyen ikke er ’fit to compete’. Læs DRF's svar her

Ved forrige weekends Agria DRF-mesterskaber i dressur for junior og young rider hos Ringsted Sports Rideklub blev der foretaget udstyrskontrol, som altid er en reglementarisk mulighed ved alle typer ridestævner. Her blev DRF bekendt med, at der desværre var flere heste, der havde sår i mundhulen. På baggrund af tilbagemeldinger fra stævnet vurderede vi, at der var behov for en prompte indsats fra vores side, og derfor prioriterede vi udstyrskontroller ved en række af de efterfølgende mesterskaber.

Ved Agria DRF-mesterskaberne i dressur for pony hos Hovgaard Rideklub i den forgangne weekend blev kontrollen så foretaget igen, og en række ponyer blev desværre ikke vurderet ’fit to compete’ af DRF’s veterinærkonsulent samt officials – i de fleste tilfælde pga. sår i mundhulen. Det betyder, at der er en udfordring, som vi er nødt til at have skarpt fokus på fremadrettet, men samtidig er det vigtigt også at huske på, at langt størstedelen af ponyerne kom fint igennem kontrollen, og det vidner heldigvis om, at problemet berører fåtallet frem for majoriteten. Vi er også overbeviste om, at alle til enhver tid har deres hests/ponys velbefindende i højsædet, og vi opfordrer til, at man opsøger professionel sparring, hvis man er i tvivl. Det betyder dog ikke, at vi i ridesporten ikke er forpligtet til at forsøge at komme problemet til livs.

En langsigtet indsats med fokus på hestevelfærd – men med behov for handling nu
Hestevelfærd er et absolut kardinalpunkt for DRF, og derfor kigger vi løbende på, om vi gør det godt nok, når det kommer til vores hestes ve og vel. Bl.a. derfor blev DRF’s bestyrelse i januar i år enige om, at vi i forbundets strategiplan frem mod 2030 skal have øget fokus på netop hestevelfærden, da den er et absolut grundvilkår for ridesportens eksistens, som vi kender den. På den lange bane har vi planer om en større indsats omkring hestevelfærd, som skal have til formål at oplyse og uddanne alle dele af ridesporten lige fra elevskolen til eliteniveauet, men da vi allerede nu ser et akut behov for at sætte ind, har vi altså besluttet at indføre udstyrskontrol ved flere af vores kommende mesterskaber. Der vil være enkelte mesterskaber, der ikke er omfattet af kontrollen, og det handler udelukkende om ressourcetilgængelighed og altså ikke om, at der er nogen discipliner/kategorier, som kontrollen er mere eller mindre relevant for. 

Disse mesterskaber vil være omfattet:
- DM senior og DRF-mesterskab for junior og youngrider i springning (Uge 34) – Absolute Horses
- DM senior og U25 i dressur (uge 36) – Equitour
- DM senior og DRF-mesterskab for junior og youngrider i military (uge 39) – Copenhagen Eventing

Mere proaktiv tilgang fremadrettet
Fordi udstyrskontrollen ved stævnet hos Hovgaard Rideklub (og stævnet hos Sportsrideklubben for den sags skyld) blev planlagt i sidste øjeblik på baggrund af tilbagemeldinger fra stævnet hos Ringsted Sports Rideklub, kunne vi fra DRF’s side ikke være så proaktive i vores kommunikation/information, som vi gerne vil være. Vi informerede på forhånd om kontrollen via Equipe og informerede igen mundtligt på stævnepladsen, men fremadrettet ønsker vi at kunne være endnu mere proaktive i vores kommunikation/information både før, under og efter stævnet. Dog er det også vigtigt at understrege, at udstyrskontrol ikke er noget nyt fænomen, da DRF’s officials løbende laver udstyrskontrol rundt omkring på stævnepladserne. Konkret vil vi forud for de kommende mesterskaber, som er omfattede af kontrollen, udsende officiel information omkring udstyrskontrol via rideforbund.dk og Equipe samt opsætte fysisk information på stævnepladsen for at sikre et så højt informationsniveau som muligt.  

Vi har et fælles ansvar for at sikre hestevelfærden
På baggrund af de seneste weekender har vi konstateret, at vi har en udfordring, især i forhold til sår i mundhulen hos en række heste/ponyer, som vi er nødt til at tage hånd om. Det er vores ansvar som forbund at gå forrest og forsøge at højne informations- og vidensniveauet omkring hestevelfærd i hele ridesporten, så vi kan undgå disse situationer. Vi er dog samtidig af den klare overbevisning, at der grundlæggende set ligger et ansvar hos både rytter (evt. forældre, hvis der er tale om børn) og træner for at sikre sig, at hesten/ponyen er ”fit to compete”. Det omfatter f.eks. at være i stand til at tjekke, om hesten/ponyen har mærker/sår efter sporer eller har sår i munden – også inden man drager afsted til stævne. Det er derudover også rytterens eller forældrenes ansvar at læse og sætte sig ind i DRF’s reglementer. Har man gjort det, er man også bekendt med, at der kan forekomme udstyrskontrol (se §68.5 i Fælles Bestemmelser), samt på hvilket grundlag, man evt. kan blive diskvalificeret/bortvist. 

Svar på jeres hyppigst stillede spørgsmål
Herunder har vi listet svar på de spørgsmål, som vi fornemmer, de seneste par uger har givet anledning til:
 

  • Må jeg starte stævner/mesterskaber/turneringer på min hest/pony, hvis den har arvæv i mundhulen?

 Ja, du må gerne starte stævner på din hest/pony, hvis den har arvæv i mundhulen. DRF’s officials kigger efter, om der er brud på hud eller slimhinde i mundhulen. 

  • Får jeg karantæne fra kommende stævner/mesterskaber/turneringer, hvis jeg én gang er blevet diskvalificeret, fordi min hest/pony har sår i mundhulen? 
Se flere nyheder efter annoncen

Nej, det gør du ikke. Hvis din hest/ponys tilstand efterfølgende er forbedret og vurderes (af DRF’s official) at være ’fit to compete’, må du gerne starte ridestævner igen. DRF har absolut ikke til hensigt at afholde nogen ekvipager fra at starte stævner, hvis hesten/ponyen er ’fit to compete’. Læs evt. mere om DRF´s sanktionssystem i Fælles bestemmelser §82.3 

  • Hvilken del af reglementet henviser I til, når DRF’s officials vurderer, at en hest/pony ikke er ’fit to compete’ f.eks. pga. sår i mundhulen? 

Her henviser vi til §10.2 (Blod og mærker på hesten/ponyen) i DRF’s Fælles Bestemmelser, som lyder: ”Hesten/ponyen må ikke have blod og/eller mærker efter uhensigtsmæssig brug af udstyr på sig hverken før, under eller efter konkurrencerne. Tydelige mærker efter uhensigtsmæssig brug af udstyr på heste/ponyer forårsaget af sporer, pisk eller bid/tøjler sanktioneres med bortvisning samt grad 1 (påtale) jf. pkt. 82.3. I grove tilfælde af ovenstående betragtes dette som misbrug af heste og sanktioneres med bortvisning samt indberetning til DRF’s disciplinærudvalg jf. pkt. 82.3. Pr. dags dato har DRF’s bestyrelse besluttet, at der skal foretages en straks-ændring af paragraffen, med tilbagevirkende kraft fra 1. august, så man som rytter bliver noteret for ’tydelige mærker efter uhensigtsmæssig brug af udstyr på heste/ponyer forårsaget af sporer, pisk eller bid/tøjler’ frem for den tidligere formulering, som lød på ’tydelige mærker af misbrug på heste/ponyer forårsaget af brug af sporer, pisk eller bid/tøjle’. Samtidig nedjusteres den sanktion, man som rytter modtager, hvis man ikke overholder paragraffen. Ændringen foretages grundlæggende set fordi den tidligere betegnelse omkring ’misbrug’ og de dertilhørende sanktioner hverken kan eller bør anvendes i alle tilfælde. Vi er overbeviste om, at de hændelser, der har ført til sanktioner i løbet af de seneste uger, ikke har været forsætlige, hvorfor vi ikke betegner ’førstegangstilfælde’ som misbrug men i stedet som uvidenhed. Det er denne uvidenhed, DRF håber på at kunne ændre på gennem øget kommunikation/information om hestevelfærd fremadrettet. 

  • I FEI-regi bliver man først diskvalificeret, hvis hesten/ponyen bløder fra munden, så hvordan kan det være, I tolker anderledes? 

Fra DRF’s side ønsker vi at lægge en strammere linje, end man gør i FEI. Det bygger både på, at vi i Danmark har en mere nuanceret og evidensbaseret tilgang til hestens velfærd, og at vi ønsker at have det stærkest mulige grundlag for, at vi kan benytte hesten til ridesport. Vi konsulterer naturligvis løbende vores veterinærkonsulent for at sikre os, at vores beslutninger er baseret på professionelle, sundhedsfaglige vurderinger, og vi har fuld tiltro til vores veterinærkonsulent, og den linje hun fastlægger.

 

Vi kan ikke understrege nok, at vi bestemt ikke udfører disse kontroller for at udstille nogen eller for at afholde nogen fra at starte stævner. Vi har fuld forståelse for, at det kan være frustrerende at få at vide, at ens hest/pony ikke bliver vurderet ’fit to compete’, når man allerede er mødt op på stævnepladsen, men vi appellerer til en fælles forståelse for, at den højeste prioritet bør være hestenes/ponyernes velbefindende.

//Pressemeddelsel Dansk Ride Forbund

Læs også

Det betyder de nye restriktioner for ridesporten

26-10-2020 14:47, af Annika Knudsen Lorentsen

Siden i fredags har hestebranchen ventet spændt på hvad de nye corona-restriktioner får af betydning for ridesporten, og Dansk Ride Forbund har nu offentliggjort en række svar på de oftest stillede spørgsmål i forhold til de nye restriktioner - som berører både ridestævner og almindelig klubdrift

Hvad betyder ny COVID-19-situation for ridesporten?

23-10-2020 19:34, af Thomas Bach Jensen

På aftenens pressemøde offentliggjorde myndighederne en række stramninger af de gældende COVID-19-retningslinjer og indførte desuden en række nye tiltag. Dansk Ride Forbund går i dialog med Dansk Idrætsforbund for hurtigst muligt at kunne give en videre udmelding

DRF søger holdleder for U25- og seniordressur

23-10-2020 13:00, af Marie Helene Rigård Rohleder

DRF har slået et stillingsopslag op, hvor de søger en ny stærk holdleder med ansvar for både U25- og seniorrytterne i dressur
 

Gode tips til læderpleje

14-08-2016 08:22, af Ann-Sofie Skovlund Eriksen

Rengøring af udstyr… Det er nok en af de allerførste ting, man lærer som rytter. Det er måske allerede en del af din normale rutine ligesom at strigle hesten, vaske underlag og så videre

Stinna red til guld

28-06-2015 09:34, af Britt Carlsen

- Når man bruger så mange penge på undervisning og udstyr så viser det sig alligevel, at det hele afgøres af det, der sker i hovedet på en selv, fortæller Stinna, der har fået stor hjælp af mental træning

Rækker din hest tunge?

12-01-2018 10:05, af Cecilia Lindahl

Du har sikkert set heste, der rakte tunge, både i stalden og når de bliver redet. Men hvorfor gør hesten det? Er der noget galt med den og betyder det noget, hvis man fx skal til stævne? Det kan du læse meget mere om her

Udstyrs-tyveri i Nørre Nebel

12-01-2013 15:41, af Nina Marie Villadsen
Ved et indbrud hos Nørre Nebel Ridecenter blev der stjålet udstyr for ca. 200.000 kroner

Shop till you drop i Herning

21-08-2013 20:12, af Signe Wiese

EM i Herning byder på mere end ridning i verdensklasse. I det store oplevelsesområde er der mere end 300 stande med alt hvad hesteentusiastens hjerte kan begære af udstyr til hest og rytter, staldartikler, hestetrailere osv.

Åbningsfest hos GLS Foder

23-08-2012 15:07, af Signe Wiese
Foderstofforretningen GLS Foder A/S har udvidet forretningen med en butik, hvor man kan købe alt i foder og strøelse til sine dyr, samt forskelligt udstyr til heste. Der er åbningsfest den 25. august, hvor Joachim Thomsen & Rune Willum besøger butikken

Grindsted Rideklub bestjålet for 100.000,-

29-01-2008 09:56, af Maja Golles
Udstyr for over 100.000 kroner er blevet stjålet fra Grindsted Rideklub. Samtlige elevhestes sadler og hovedtøjer er fjernet fra saddelrummet.

Webredaktør

Har du en nyhed eller en god historie?

Britt Carlsen

Webredaktør og nyhedsvagt

Britt Carlsen

bc@wiegaarden.dk

Skriv til os

Mest læste

Tophesten Hedelunds Anakin er ikke mere

25-10-2020 08:38, af Thomas Bach Jensen

Dressurrytter Ditte Mikkelsen har mistet sin 5-årige tophest Hedelunds Anakin , der var en af kandidaterne til UVM-deltagelsen i kommende uge

Hestemisbruger taget på fersk gerning

25-10-2020 14:09, af Thomas Bach Jensen

Natten til torsdag havde en 28-årig mand skaffet sig adgang til en stald, men blev af staldens ejer afsløret i at berøre en af hestene. Efter en halvtimes jagt kunne Nordsjællands Politi anholde manden, der står over for en række alvorlige sigtelser, herunder overtrædelse af dyreværnsloven

Dufour: Det er benhårdt arbejde der gør forskellen

19-10-2020 11:26, af Annika Knudsen Lorentsen

(video) I anledning af weekendens World Cup-stævne på Vilhelmsborg, hvor Cathrine Dufour sejrede to gange i sadlen på den 10-årige vallak Bohemian, har DR Sporten bragt et indslag med den hårdtarbejdende rytter

Hvad betyder ny COVID-19-situation for ridesporten?

23-10-2020 19:34, af Thomas Bach Jensen

På aftenens pressemøde offentliggjorde myndighederne en række stramninger af de gældende COVID-19-retningslinjer og indførte desuden en række nye tiltag. Dansk Ride Forbund går i dialog med Dansk Idrætsforbund for hurtigst muligt at kunne give en videre udmelding

Landstræneren og eleven går sammen

21-10-2020 18:30, af Hannah Duelund Liltoft

Dennis Fisker der i uge 42 var repræsenteret til World Cup stævnet på Vilhelmsborg er en travl herre. Tirsdag aften gav han en lektion i opdragelse af forældre og et anderledes indblik i livet som landstræner

Præmiehingst til Danmark (VIDEO)

23-10-2020 16:16, af Hannah Duelund Liltoft

En af præmiehingstene fra Hannoveranerhingstekåringen, blev efterfølgende udbudt på den spektakulære auktion over springhingste i Verden, Torsdag aften. Én af hingstene endte på dansk grund

Tyskland har sat et stærkt UVM-hold

20-10-2020 19:42, af Thomas Bach Jensen

For første gang siden 2015 afvikles verdensmesterskaberne for ungheste (UVM) i dressur i Tyskland, hvor det i december løber af stablen i byen Verden. Tyskerne stille med tidligere medaljevindere som Revolution Secret

Endnu en præmieret springhingst til Danmark (VIDEO)

23-10-2020 20:34, af Thomas Bach Jensen
Avl|

Danske springhesteavlere bliver forkælet med nye spændende springhingste til Danmark. Det forlyder nu, at ikke blot en men hele to præmiehingste fra Verden er kommet på danske hænder. Det gælder nemlig også den skimlede Zirocco Blue-søn

En ny begyndelse

19-10-2020 06:10, af Hannah Duelund Liltoft

Weekenden var for Line, en af dem der skulle overstås, tøjlerne på hendes smukke Kayan blev nemlig overleveret til den nye ejer Emilie. Line vinker farvel, med en klump i halsen

Spændende heste til UVM-udtagelse uden publikum

24-10-2020 11:22, af Thomas Bach Jensen

Når der på tirsdag og onsdag afholdes dansk UVM-udtagelse på Vilhelmsborg, hvor der ikke er adgang for publikum, får UVM-udvalget nogle meget spændende ekvipager at se