Fire års udelukkelse til galoptræner

09-01-2021 08:52

Sidste år blev den danske galoptræner Marc Stott idømt en udelukkelse på fire år fra galopsporten. Først valgte han at anke dommen, men han har nu trukket den tilbage og Dansk Galop betragter derfor sagen som afsluttet

Copyright Ridehesten.com
Foto: Shutterstock

Fravalg af anke sætter punktum i Marc Stott-sag
Da tidligere galoptræner Marc Stott har valgt ikke at anke sin dom, står udelukkelsen på fire år, som han blev idømt i oktober, ved magt. Dansk Galop betragter dermed sagen som afsluttet. En gennemgang af sagsforløbet kan læses her.

Efter indstilling fra Skandinavisk Dopingkomité valgte Dansk Galop i oktober i fjor at udelukke træner Marc Stott i fire år som følge af flere overtrædelser af reglerne for medicinering af heste.

Sagen opstod, da forbundet den 12. juli 2020 modtog kopier af flere fakturaer fra en hesteejer på heste i Marc Stotts træning. Fakturaerne viste angiveligt, at gældende karenstider for medicinering af flere væddeløbsheste i hans stald ikke var overholdt. De fremsendte fakturaer indeholdt oplysninger om forskellige behandlinger foretaget på hestene Ginmann og Gemstone i perioden maj – august 2018, hvor de to startede henholdsvis tre og to gange og hver opnåede en sejr.

Ifølge fakturaerne havde hestene forud for de pågældende starter fået tilført en væske bestående af elektrolytter, vitaminer og mineraler givet gennem drop. For de nævnte behandlinger gælder en karenstid på 96 timer, men de var angiveligt tilført hestene tættere på løbsdage, og behandlingerne var dermed i strid med det gældende reglement. Derudover indeholdt fakturaerne også oplysninger om, at der i to tilfælde var foretaget ledbehandlinger med præparater, hvor de gældende karenstider i forhold til efterfølgende starter heller ikke var overholdt. Alle behandlingerne var foretaget af dyrlæger fra Højgaard Hesteklinik, Aarhus.

Det er værd at bemærke, at de dopingprøver, som i perioden blev taget af de to heste i forbindelse med starter i Sverige og Danmark, alle var negative.

Efterforskning sat i gang
På baggrund af de oplysninger, som Dansk Galop fik i hænde i juli 2020, blev en efterforskning af sagsforløbet sat i gang. En række personer blev afhørt, ligesom Dansk Galop rådførte sig med hovedorganisationerne i England, Tyskland, Norge og Sverige. Derudover gennemførte Dansk Galop flere uanmeldte kontrolbesøg i Marc Stotts stald, og der blev indhentet yderligere bevismateriale i form af behandlingsjournaler fra den pågældende dyrlægeklinik.

Da Dansk Galop havde afsluttet efterforskningen, blev sagen den 24. august 2020 overdraget til behandling hos Skandinavisk Dopingkomité. En fællesskandinavisk instans, som har ekspertisen på området. 

Den 16. oktober modtog Dansk Galop dopingkomitéens indstilling. Medlemmerne i komitéen vurderede, at der på baggrund af sagens oplysninger var grundlag for at idømme Marc Stott en lang udelukkelsesstraf. Derudover fulgte en opfordring til at anmelde de implicerede dyrlæger til Fødevarestyrelsen.

Behandlet i Forretningsudvalget
Fire dage senere besluttede Dansk Galops Forretningsudvalg at idømme Marc Stott en udelukkelse på fire år, men han fik ikke forbud mod at opholde sig på en væddeløbsbane.

Dommen blev afsagt, da Forretningsudvalget fandt det bevist, at Dansk Væddeløbsreglement § 130 og § 137, stk.1, 2. punktum var overtrådt, idet de gældende karenstider for Duphalyte, Hylartil og Kenalog ikke var overholdt. Derimod fandt udvalget ikke beviser for, at hestene var behandlet med forbudte stoffer.

Forretningsudvalget besluttede desuden, at hesten Ginmann ikke kan fratages sejren i Pokalløb på Klampenborg Galopbane lørdag 2. juni 2018, da den dopingprøve, som hesten afgav den pågældende dag, var negativ.

Flere uanmeldte kontrolbesøg
I de seneste sæsoner har Dansk Galop foretaget uanmeldte kontrolbesøg i Marc Stotts stald, hvor behandlingsjournaler og medicinskabe er gennemgået. Derudover er der udtaget flere dopingprøver af hestene i Marc Stotts træningsstald udenfor konkurrence. Bl.a. blev der op til derbydagen 2019 udtaget dopingprøver på samtlige otte starterklærede heste fra stalden såvel før løbsdagen som efter, at de havde startet. Alle 16 prøver var negative.

Efter at have fået meddelelse om den fastsatte straf ankede Marc Stott afgørelsen til Dansk Galops Voldgiftsret, men anken er nu trukket tilbage. Sagen er dermed afsluttet og sendt til Fødevarestyrelsen.

/Pressemeddelelse

Anna Pørtner

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Anna Pørtner