Hvad kræver det at blive official?

16-09-2021 11:14

Christine Krogh Frausing
Skribent

Det er et generelt problem, at klubberne har svært ved at finde officials til springstævner, og mange opfordrer derfor til at klubberne skal finde kandidater til opgaven. Men hvad kræver det egentligt at blive official under Dansk Ride Forbund?

Copyright Ridehesten.com
Teknisk Delegeret Jette Bach. Foto: Ridehesten / Anette Boe Østergaard
Nyheden fortsætter efter annoncen

Der er i nogle distrikter stor mangel på officials til springstævner, og der opfordres derfor til at indstille kompetente folk til at blive uddannet official under Dansk Ride Forbund. Men hvilken funktion har man, samt hvordan foregår uddannelsen egentligt? det har vi forsøgt at give svar på her.

Teknisk Delegeret

En Teknisk Delegeret (TD), skal inden stævnet stå til rådighed for stævnearrangøren med formidling, råd og vejledning med alt, hvad der har med reglement, propositioner, organisation (herunder tidsplan) at gøre. Under stævnet skal TD sikre opsyn med opvarmningsbanen, sikre at reglementet bliver overholdt, samt rådgive ryttere og stævnearrangør.

Efter stævnet indsendes en rapport, hvor TD i samråd med andre officials opsummerer på stævnets forløben, for at klubben kan optimere stævnet til næste gang. 

Uddannelsen

TD-uddannelsen er en kombineret mesterlære og teoretisk uddannelse. 

For at kunne blive TD skal man være fyldt 25 år, have en heste- eller ryttermæssig baggrund, være god til at kommunikere og formidle reglementet - og ikke mindst kunne lide at bruge sin fritid på stævnepladser samt fremme stævnekvaliteten og sikkerheden i ridesporten.
Optagelse finder sted på foranledning af ansøgning stilet til Dansk Ride Forbund. Alle kan indstille en potentiel TD Aspirant. For alle aspiranter gælder der, at der vil blive indhentet en udtalelse fra distriktet hvori TD- aspiranten er bosiddende. Slutteligt skal aspiranten, inden optagelse på uddannelsen, have en samtale med den TD-ansvarlige i den pågældende disciplin.

Alle aspiranter tildeles en mentor. Dette kan være både en C- eller B-TD, som kan være tilknyttet aspirantens eget distrikt eller et andet distrikt. Mentorer aftales med de TD-ansvarlige.

Aspiranten deltager i de for uddannelsen relevante kurser, basiskursus, disciplinspecifikt kursus eller andet relevant kursus samt evt. officialsdage/temadage for teknisk delegerede.
Aspirantens praktik omfatter minimum 5 stævner pr. disciplin ved både uden- og indendørs stævner. Efter indstilling fra mentor kan aspiranten efter aftale med de TD-ansvarlige evalueres, dog som udgangspunkt tidligst efter 1 1⁄2 - 2 år fra oprettelse af uddannelse aftale. Særligt egnede aspiranter vil kunne afkorte prøveperioden, idet der for disse er mulighed for et kortere forløb, dette kalder DRF "Fast Track". 

Copyright Ridehesten.com
A-Banedesigner Erling Simonsen. Foto:Ridehesten / Sanne Kolind

 

Nyheden fortsætter efter annoncen

Banedesigner

En banedesigner er den person der ved springstævner designer forhindringernes placering og linieføring i de enkelte udskrevne klasser. Banedesigneren skal altid have hestens og rytterens bedste for øje.
Det er banedesignerens ansvar at sikre sig at forhindringernes opbygning, samt linieføring er hensigtsmæssig i forhold til rytterens og hestens uddannelsesniveau. Banedesigneren sikrer gennem korrekte afstande, at banen kan gennemføres i et naturligt flow og at alle sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelses med banens udførsel er foretaget.

Uddannelsen

Der er forskellige krav, alt afhængigt af hvilket niveau du vil være banedesigner på, men alle starter som D-banedesignere, og det er derfor uddannelsen til denne vi tager udgangspunkt i.

For at blive banedesigner på D-niveau, skal man være fyldt 18 år, have bestået kurset Banedesigner D, og så er ridemæssig erfaring en fordel. Når du opfylder ovenstående krav vil du blive automatisk blive tilføjet til Dansk Ride Forbunds liste over officials som findes på Rideforbund.dk. Som en del af Dansk Ride Forbunds kvalitetssikring skal dine 3 første stævners baneskitser godkendes af en mere erfaren banedesigner INDEN stævnet. Du skal derfor enten selv finde en "mentor" der har status som minimum B-banedesigner eller kontakte Dansk Ride Forbund (uddannelse@rideforbund.dk) som kan hjælpe dig med at finde en mentor. For at blive banedesigner på C-niveau skal din mentor indstille dig. Læs mere her

Copyright Ridehesten.com
B-Springdommer Jonny Kristiansen. Foto: Ridehesten / Anette Boe Østergaard

Springdommer

En springdommer sidder i dommertårnet, og styrer hvad der foregår på konkurrencebanen. Som springdommer skal du sikre dig at det er den rigtige tid og det rigtige antal fejl der bliver registreret. Derudover skal man som springdommer kende reglementet, så man i samråd med TD kan træffe beslutninger, hvad der angår heste og ryttere inde på konkurrencebanen. En springdommer skal besidde ro og overblik, da det kan gå stærkt, når showet først ruller.

Uddannelsen

Der er forskellige krav, alt afhængigt af hvilket niveau du vil være springdommer på, men alle starter som D-springdommere, og det er derfor uddannelsen til denne vi tager udgangspunkt i.

Man skal være fyldt 21 år, have gennemført klubspringdommerkurset, og så er det en fordel med ridemæssig erfaring. Herefter skal man i et år være afsted til stævner sammen med en praktiklærer, der er en godkendt A-, B-, eller C-dommer, som du selv skal kontakte angående en mentorordning. Når din mentor mener du er klar, skal du dømme 2-3 stævner alene. Finder din mentor dig egnet, sender praktiklæreren en mail til spring@rideforbund.dk med dine kontaktoplysninger. Herefter vil du fremgå af DRFs officialliste. For at blive springdommer på C-niveau skal din mentor indstille dig. Læs mere her

 

Annika Knudsen Lorentsen

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Annika Knudsen Lorentsen