Nye uddannelser på plads

10-12-2015 10:28

Fra 2016 kan unge starte på de nye uddannelser til Ridelærer, Rideinstruktør og Berider. Uddannelserne henvender sig til unge, der ønsker en kompetencegivende uddannelse til at arbejde professionelt med undervisning, heste, ridning samt drift af rideklubber og ridecentre 

Copyright Ridehesten.com

På repræsentantskabsmødet i 2013 forpligtede Dansk Ride Forbunds bestyrelse sig til at udarbejde en revideret form af træner-/berideruddannelsen, der skal sikre, at klubberne kan få kvalificerede undervisere på alle niveauer. Siden da har en arbejdsgruppe bestående af Janni Thermann (bestyrelsen), Hanne Rump (bestyrelsen), Torben Frandsen (formand i DR-IF), Louise Christensen (DR-IF), Nikolai Kowalski (DR-IF), Jens-Erik Majlund (generalsekretær i Dansk Ride Forbund) og Helle Eriksen (Dansk Ride Forbund) arbejdet med konceptet. Nu er arbejdet tilendebragt, og bestyrelsen har godkendt strukturen. Det betyder, at unge kan begynde på de nye uddannelser fra næste år. 

”Målet var at revidere Træner-/berideruddannelsen, så uddannelserne tilpasses klubbernes behov for undervisere, trænere og driftsledere. Det har været en lang og konstruktiv proces, hvor vi har haft et rigtig godt samarbejde med DR-IF, og vi synes, at vi er kommet godt i mål. Vi er overbevist om, at vi har skabt en uddannelsesstruktur, som både vil udvikle og inspirere de unge og give dem gode muligheder for at få spændende og udfordrende karrierer i vores klubber. Vi ser det også som en stor styrke, at uddannelserne giver gode karriere- og videreuddannelsesmuligheder på hvert enkelt trin.”, siger Janni Thermann. 

”Jeg er rigtig godt tilfreds med resultatet, og jeg er overbevist om, at uddannelserne vil dække størstedelen af behovet for Dansk Ride Forbunds klubber. Uddannelser åbner også forskellige muligheder for læremestre og lærersteder for at uddanne unge på flere niveauer”, siger Torben Frandsen, formand for DR-IF. 

Formålet med de nye uddannelser i korte træk 
Formålet med uddannelserne til Ridelærer, Rideinstruktør og Berider er i korte træk at uddanne kompetente undervisere til ryttere på alle niveauer, uddanne personer der kan uddanne heste korrekt gennem hele udviklingsforløbet, samt at uddanne personer der kan sikre en stabil og økonomisk drift af forbundets klubber. 

Strukturen for de nye uddannelser 
Eksamineret Ridelærer: For at blive optaget på uddannelsen til Ridelærer (som er første trin) skal ansøgeren have godkendt grunduddannelsen, evalueres af en erhvervspsykolog og bestå en optagelsesprøve. Uddannelsen til Ridelærer tager to år, hvor der på hvert år er indlagt fem ugers skoleophold. Herudover foregår uddannelsen bl.a. på et godkendt lærested, der skal være en rideklub under Dansk Ride Forbund, der er certificeret (her kommer en overgangsordning). Som Eksamineret Ridelærer kan eleven bl.a. virke i klubber som underviser i elevskolen. 

Herfra er det muligt at videreuddanne sig til elevskoleleder ved at tage specielle kurser. Man kan også vælge at gå videre på uddannelsen som Eksamineret Rideinstruktør, hvis optagelseskriterierne er i orden. 

Eksamineret Rideinstruktør: Uddannelsen til Rideinstruktør tager yderligere to år, hvor der på hvert år er indlagt fire ugers skoleophold. Herudover foregår uddannelsen på et godkendt lærested, der skal være en rideklub under Dansk Ride Forbund, der er certificeret (her kommer en overgangsordning). Som Eksamineret Rideinstruktør kan eleven virke i klubber som underviser i elevskolen og af konkurrenceryttere samt varetage drift af rideklubber. 

Herfra er det også muligt at videreuddanne sig til lærermester for ridelærerelever ved at tage specielle kurser – yderligere skal man selvfølgelig kunne opfylde kravene som læremester. Man kan også vælge at gå videre på uddannelsen som Eksamineret Berider, hvis optagelseskriterierne er i orden. 

Eksamineret Berider: Uddannelsen til Berider tager yderligere to år, hvor der på hvert år er indlagt samlinger. Herudover foregår uddannelsen på et godkendt lærested, der enten skal være en rideklub under Dansk Ride Forbund, der er certificeret (her kommer en overgangsordning) eller et godkendt privat ridecenter. Eleven kan enten vælge at specialisere sig i dressur eller springning eller en kombination af begge. Som Eksamineret Berider kan eleven bl.a. drive rideklubber, undervise konkurrence- og eliteryttere og uddanne heste. Man kan også blive læremester for Ridelærer-, Rideinstruktør- og Beriderelever ved at tage specielle kurser og opfylde kravene for at blive læremester. 

Læs meget mere om de nye uddannelser her.

Trine Askjær-Jørgensen

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Trine Askjær-Jørgensen