Ændringer i kriterier for udtagelse til UVM i dressur

06-04-2018 10:06

Beklageligvis har UVM-udvalget set sig nødsaget til at ændre i kriterierne for udtagelse til VM for unge heste i dressur 2.-5. august 2018

Nyheden fortsætter efter annoncen

Udtagelsen vil i lighed med 2017 foregå på Broholm i forbindelse med DM- dressur, således at dommerne bedre kan bedømme de unge hestes reaktioner i større rammer, som de vil blive udsat for i Ermelo. Men da det er det første udtagelsesstævne, og da antallet af starter er begrænset på grund af  DM- stævnet, vil der efter førstedagen (lørdag), hvor alle tilmeldte ekvipager skal ride,  blive foretaget en frasortering, således at 27 heste går videre til andendagen (søndag).

I øvrigt opfordres til, at man melder til i god tid og senest den 18. maj 2018. Dette gælder også ekvipagerne i Bruttotruppen. Efteranmeldinger kan ikke påregne at få plads, men vil blive sat på en venteliste.

Bemærk også ændring af datoen for den endelige udtagelse:

Grundet anden tidsmæssig placering af DM-stævnet på Broholm vil udtagelsen i år  også være en anelse ændret. Det betyder, at der vil være iagttagelse med frasortering på Broholm under DM-stævnet fra den 7.-10. juni 2018, medens den endelige udtagelse vil foregå i forbindelse med et særskilt UVM-arrangement på Vilhelmsborg, Aarhus den tirsdag den 26. juni 2018
Igen i år 2018 vil der være heste, der indgår i en bruttotrup. Bruttotruppen udpeges på baggrund af championaterne i de to avlsforbund i Danmark, der er medlem af WBFSH, nemlig TAF og DV, samt Dansk Ride Forbunds Championat i 2017.

Til DM-stævnet vil ekvipagerne blive bedømt af O-dommer og det danske landsholds holdleder Helle Krasnik Trolle, U18/U21-landtræner og berider Dennis Fisker samt landstræner Natalie zu Sayn-Wittgenstein. Den endelige udtagelse på Vilhelmsborg sker på baggrund af programridning i det indledende FEI-programmer samt indlagte øvelser fra finaleprogrammet. Her vil ekvipagerne blive bedømt og udtaget af O-dommer Helle Krasnik Trolle samt U18/U21-landstræner Dennis Fisker, der tillige vil give sparring til rytternes videre arbejde.

Den endelige udtagelse vil ske på baggrund af det samlede billede fra alle tre ridt.

Bruttotruppen består af:

  • De heste, der repræsenterede Danmark i 2017 til UVM for 5-års og 6-års heste
  • De to bedste TAF-heste fra Dansk Trakehner Avlsforbunds Championat 2017 i hver årgang (4-, 5- og 6-års)
  • De seks bedste DV-/TAF-heste fra 4-, 5- og 6-års klasserne til Dansk Ride Forbunds Championat for unge heste 2017
  • De seks bedste heste fra Dansk Varmblods Unghestechampionat 2018 i Herning

Bruttotruppens heste vil fremgå på de to avlsforbunds hjemmesider fra ultimo marts 2018, og de vil ikke blive særskilt inviteret. Disse heste behøver ikke at fremsende livsnummer til UVM-udvalget, da deres afstamning er godkendt.

Udtagelse og frasortering til DM-stævnet på Broholm den 7.-10. juni:
Afholdes på Broholm og tilmelding via boksbestilling sker gennem DRF Go. Der skal altså bestilles boks for at deltage i udtagelsen. Alle skal desuden fremsende udfyldt tilmeldingsskema, som kan findes på de to avlsforbunds hjemmesider.  Her oplyses blandt andet hestens livsnummer samt kontaktinfo på rytter/ejer, således at relevant info kan tilgå forud for udtagelsen med frasortering på Broholm. Tilmeldingsskema skal fremsendes senest den 18. maj 2018 til Ane Marie Jensen: zabath@mail.tele.dk. På førstedagen lørdag den 9. juni 2018 rides det alderssvarende Indledende FEI-program, hvorefter der sorteres fra således at der går 9 ekvipager pr. årgang  videre til andendagen søndag den 10. juni 2018.  Her rides det alderssvarende Finale FEI-program, hvorefter der udtages 8 ekvipager pr. årgang til den endelige udtagelse på Vilhelmsborg den 26. juni 2018.
Udtagelsesklasserne på Broholm er kun åbne for DV- og TAF-registrerede heste. Klasserne på Broholm er ikke pønalitetsgivende, og der vil ikke være præmieoverrækkelse. Umiddelbart efter arrangementet oplyses det, om ekvipagen inviteres til den endelige udtagelse tirsdag den 26. juni 2018.  

Nyheden fortsætter efter annoncen

Endelig udtagelse på Vilhelmsborg, Aarhus, tirsdag den 26. juni 2018::
Rytterne skal ride det alderssvarende Indledende FEI-program samt udvalgte øvelser fra finaleprogrammet. I infobrev forud for arrangementet vil det fremgå, hvilke øvelser det drejer sig om. Der afsættes desuden tid til justeringsforslag fra dommerne. Udtagelsen af de fire ekvipager i hver årgang, der skal repræsentere Danmark, træffes på baggrund af alle tre ridt og annonceres umiddelbart efter de enkelte årgange har redet. Dertil udnævnes 2 ekvipager i hver årgang som reserver. 

DRFs championat for ungheste:
De heste, der kommer til start for Danmark under UVM i Ermelo, vil som de foregående år have direkte adgang til finalestævnet på Blue Hors, Randbøl i uge 41.

Wild-card
Der kan i ganske særlige tilfælde uddeles et wild-card pr. land, som der særskilt skal ansøges om til UVM-udvalget. Ønsker man at komme i betragtning, skal der fremsendes video eller link til optagelse af programridning af såvel det indledende som finaleprogrammet i det respektive alderstrin. Fremsendelse skal ske til Ane Marie Jensen på: zabath@mail.tele.dk , og optagelsen skal være UVM-udvalget i hænde senest den 1. juni 2018. Husk desuden at oplyse hestens livsnummer. Der svares via mail efter UVM-udvalgets gennemsyn. 

UVM-stævnet i Ermelo, Holland:
Vi tilmelder de udtagne ekvipager, men selve startgebyret indeholdt opstaldning vil være for egen regning. Der vil være mulighed for fælles indkvartering for rytterne for egen regning på nærliggende hotel.
Ved UVM-stævnet deltager de to chef d’equipe, som er behjælpelige under hele stævnet.

Krav til de udtagne ekvipager:
Da der er tale om et avlsarrangement under WBFSH, som kun Dansk Varmblod og Trakehner-Avlsforbundet i Danmark er medlemmer af, kan der alene udtages heste, som kan godkendes af de respektive avlsforbund, der efterser de enkelte hestes stamtavler. 

Økonomi:
Omkostninger til transport mv. af ekvipagerne til såvel udtagelsen som til UVM-stævnet i Ermelo, opstaldning og startgebyrer samt udstedelse af internationalt hestepas (FEI-pas), kredsdyrlægebesøg inden afrejse afholdes alle af rytterne/ejerne. (Der er ikke krav om international rytterlicens for rytterne.)

Kort oprids over skæringsdatoer til UVM 2018:

  • Ultimo marts: Offentliggørelse af UVM-bruttogruppen på de to avlsforbunds hjemmesider
  • 18. maj 2018: Deadline for fremsendelse tilmeldingsskema med henblik på deltagelse i UVM-iagttagelse med frasortering til DM-stævnet på Broholm 
  • Maj 2018: Bestilling af boks via DRF Go til DM-stævnet
  • 1. juni 2018: Deadline for ansøgning af wild-card
  • 7. til 10. juni 2018: Iagttagelse med frasortering på Broholm
  • 26. juni 2018: Endelig udtagelse til UVM 2018 på Vilhelmsborg

UVM-udvalget 2018:
Ane Marie Jensen (23 35 29 47) zabath@mail.tele.dk og Suzi Fischer (30 70 53 54 ) suzi.fischer@mail.dk .
 

/Pressemeddelelse.

Annika Knudsen Lorentsen

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Annika Knudsen Lorentsen