Dansk Varmblod - god debat

12-02-2011 14:54

Britt Carlsen

Avl
På Dansk Varmblods repræsentantkabsmøde har der her til eftermiddag været en god og saglig debat om de fremstillede forslag - nogle fik forsamlings opbakning andre ikke
Copyright Ridehesten.com

Landets største ridehesteavlsforbund Dansk Varmblod afvikler i dag forbundets årlige repræsentantskabsmøde i Fredericia. I forbindelse med dette møde var der fremstillet en række forslag fra forbundets regioner, som repræsentantskabet skulle tage stilling til. Det forslag som havde størst bevågenhed var forslag 6 fra region 5, der ønsker, at Dansk Varmblod selv skal stå for stambogsføringen af forbundets heste, og ikke som nu, hvor det sker på Videncenter for Landbrug | Heste. Det var også det eneste forslag, der blev begæret skriftlig afstemning på. Forslaget blev nedstemt med 102 mod, 25 for og fire stemmer var blanke. Indkomne forslag til Repræsentantskabsmødet - resultat: Forslag 1 Det henstilles til Hovedbestyrelsen/avlsledelsen, i forbindelse med udarbejdelse af den nye Avlsplan 2012-?, at arbejde for at modernisere bedømmelsessystemet til kåring. Her tænkes især på mulighed for datamæssig bearbejdning af arvelige egenskaber. Motivering: Forslaget falder i naturlig forlængelse af den vedtagne sygdomsregistrering. Forslagsstiller: Dansk Varmblod region 7 Dette forslag blev taget til efterretning af Hovedbestyrelsen, som vil foretage nogle økonomiske beregninger forud for en evt. iværksættelse. Forslag 2 Det henstilles til hovedbestyrelsen at drage omsorg for, at WBFSH får harmoniseret hingstematerialprøven i de forskellige forbund, så den kan godkendes alle medlemsforbund imellem. Indtil da pålægges det hovedbestyrelsen at tilrettelægge den danske hingstematerialprøve, så den kan godkendes i de mest betydningsfulde europæiske forbund. Forslagsstiller: Dansk Varmblod region 4 Forslaget blev trukket efter en god debat. Forslag 3 Det henstilles til Dansk Varmblods hovedbestyrelse at foranledige, at føl på Eliteskuets auktion er avlet efter hingste, der på ifolingstidspunktet figurerede på Dansk Varmblods hingsteliste. Motivering: Det er et dårligt signal til udenlandske købere, at vi på Dansk Varmblods Eliteskues auktion sælger føl efter fremmede forbunds hingste, der således kommer til at fremstå som lige så gode – eller bedre end de danskavlede. Med føl efter fremmede forbunds hingste menes ansøgningsføllene. Forslagsstiller: Dansk Varmblod region 7 Forslaget blev trukket på forhånd. Forslag 4 Ridning af de 3-årige hopper skal væk fra Eliteskuet. Forslagsstiller: Dansk Varmblod region 4 Forslaget blev nedstemt. Forslag 5 Det henstilles at DV formulerer en politik på markedsføring/og salg af ”DV FRITIDSHESTE”, defineret som heste, der ikke opfylder avlsmålet 100 % mht. brugsegenskaber, eller omskrevet – almindelige heste til almindelige mennesker. Elitedyrene udgør kun en lille procentdel i avlen og prioriteres selvsagt i markedsføringen, mens flertallet af vores avl ikke interesserer DV, på trods af markedets potentiale med ca. 70.000 fritidsryttere. Forslagsstiller: Ole Christensen, Vandstedgaard, Nibe Forslaget blev hilst velkomment af markedsudvalget, der arbejder videre med det. Forslag 6 Dansk Varmblod foretager stambogsføringen af DV-heste og varetager forvaltningen af regler og opgaver i forbindelse hermed. Ikrafttrædelse sker pr. 1. april 2012. Forslagsstiller: Dansk Varmblod region 5 Efter en lang debat blev forslaget nedstemt.

Astrid Ø. Sørensen

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Astrid Ø. Sørensen