DV-Event - nyt selskab til gavn for medlemmerne

31-12-2019 14:00
Avl

Dansk Varmblods formand Jan Pedersen informerede i sin årsberetning i magasinet Ridehesten, om oprettelsen af et selskab, DV-Event, og det har givet anledning til spørgsmål fra medlemmerne. Jan Pedersen og direktør Casper Cassøe uddyber her tankerne og formålet bag DV-Event

Copyright Ridehesten.com
Dansk Varmblods hingstekåring med meget mere i MCH er blevet et gigantisk arrangement. Foto: Ridehesten.com/Maria Schacht

Hovedbestyrelsen og den daglige ledelse i Dansk Varmblod har i lang tid gået med overvejelser om at placere hingstekåringen i et særskilt selskab, hvor der juridisk er vandtætte skodder mellem foreningen og selskabet.

Dansk Varmblod omsætter for ca. 30 mio. kr. om året, hvoraf Hingstekåringen og diverse events tegner sig for de 25 mio. kr. Det er baggrunden for, at vore revisorer og jurister har anbefalet hovedbestyrelsen at lade Hingstekåringen afvikle i et særskilt selskab!

Det handler simpelthen om risikoafgrænsning. Hingstekåringen er blevet så stor og fylder så meget i forbundets samlede økonomi, at vi med den nuværende struktur er alt for sårbare.  For år tilbage var vi tæt på at blive tvunget til aflysning på grund af mund- og klovsyge, ligesom ekstremt vejrlig flere gange har truet arrangementet. I 2019 kostede Herpes virus i Sverige og Norge Hingstekåringen mange penge i manglende tilmeldinger.

Derfor vedtog Dansk Varmblods Hovedbestyrelse den 26. september at oprette et event-selskab, som fremover skal forestå afviklingen af Hingstekåringen, World Cup Herning og andre større events.

I den forbindelse er det vigtigt at pointere,

at Dansk Varmblod stadig ejer alle rettigheder til Hingstekåringen
at det stadig er selve Hingstekåringen, der er omdrejningspunktet,
at Hingstekåringen er et Dansk Varmblods arrangement
at der er samme bestyrelse i Dansk Varmblod og DV Event A/S
at der til Dansk Varmblod årligt overføres fast royalty fra DV-Event samt et variabel udbytte.
at DV-event naturligvis afholder alle personaleudgifter, der vedrører de arrangementer, der afvikles af DV event.

Ovenstående har ikke praktiske ændringer i dagligdagen på kontoret til følge, eftersom al arbejde allerede er time/sags-styret, og det ændrer heller ikke på gældende beslutningsprocedurer.

Udvidet event-selskab
Herudover har hovedbestyrelsen besluttet at stille forslag til repræsentantskabsmødet om også at lægge andre projekter over i event-selskabet. Forslaget, som fremgår af RIDEHESTENS decemberudgave, er desværre formuleret lidt uheldigt, idet udskilningen af Hingstekåringen i et særskilt selskab allerede er truffet af hovedbestyrelsen. Det udvidede forslag har til formål at tilgodese den del af medlemsskaren, der ikke er momsregistreret. Medlemsundersøgelse viste, at det drejer sig om 80 % af medlemmerne. Det vil betyde, at kontingent og alt, hvad der vedrører hopper, føl, avlsrådgivning og Ung i DV vil blive fritaget for moms. Det vil akkumulere en momsbesparelse på over 500.000 kr.  

Områder som auktion, eliteskue, og alt omkring hingste vil i givet fald blive flyttet til DV-Event, da det ikke er hensigtsmæssigt at momsfritage denne del af foreningen DV.

Hovedbestyrelsen ønsker altså repræsentantskabets stillingtagen til det udvidede Event-selskab. En forudsætning er naturligavis et bindende svar fra SKAT på spørgsmålet, om foreningen i fremtiden kan momsfritages med den her skitserede model. Et sådant bindende svar vil vi anmode om, hvis Repræsentantskabet går ind for forslaget.

 

 

 

 

 

 

 

Charlotte Kusk Berwald

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Charlotte Kusk Berwald