Generalforsamling i Dressurens Venner 2010

19-04-2010 13:43

Maja Golles

Så er det igen blevet tid til den årlige generalforsamling i Dressurens Venner. Den afholdes kl 16.00 i dag i Herskabsstalden på Vilhelmsborg
Copyright Ridehesten.com
Om et par timer afholdes den årlige generalforsamling i Dressurens Venner på Vilhelmsborg. (Arkivfoto: Ridehesten.com)

I dag afholder Dressurens Venner generalforsamling kl. 16.00 på Vilhelmsborg ved Beder. Dagsorden i henhold til vedtægterne § 7.13 lyder: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er: Hanni Toosbuy Kasprzak (modtager genvalg) og Carsten Lorentzen (modtager genvalg). 5. Valg af revisor. På valg er KPMG der modtager genvalg. 6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer, §7.7. Forslag 1 fra Dressurens Venners bestyrelse: Vedtægternes § 7.3 ændres til: ”Foreningens generalforsamling afholdes på et af bestyrelsen udpeget sted i Danmark.” 7. Eventuelt Efter generalforsamlingen vil dyrlæge og formanden for DRF’s dressurudvalg Hans-Christian Matthiesen orientere om udvalgets projekt ”Træningsmetoder” – Hyperfleksion, Roll-kur, Low-deep-and-round metoder. Herefter er foreningen vært ved en let forfriskning. Husk venligst: - at medbringe sponsor/medlemskort 2010 eller dokumentation for indbetaling af kontingent Kilde: Dressurensvenner.dk

Thomas Bach Jensen

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Thomas Bach Jensen