Hest aflivet efter vådeskud

29-05-2019 13:15

Avler Bjarne Byrialsen fra Løgstør fik sig noget af en forskrækkelse, da han kom ud på engen til sine ungheste og fandt den ene ramt af skud i bringen

Copyright Ridehesten.com
Unghest ramt af våddeskud i bringen, den måtte efterfølgende aflives.

Bukkejagten gik ind den 16. maj, og selvom Jægerforbundet maner til forsigtighed og professionalisme af jægerne, så har uheldet igen været ude. Og igen har det kostet en hest livet.

Bjarne Byrialsen fra Løgstør ser dagligt til sine omkring 30 heste på foldene, de kommer altid løbende for at få kontakt. Men forleden opdagede han, at den ene unghest ikke kom sammen med de øvrige. Og for den, er det ret usædvanligt. En nærmere kontrol af hesten viste et skudhul i bringen og en hævet, betændt overarm. Bjarne fik med hjælp fra en ansat trukket hesten hjem til stalden, hvor dyrlægen mødte dem for at undersøge hesten nærmere. Han valgte derefter at aflive hesten.

Hverken jagtforeningen eller politiet kan gøre noget i sagen, og ingen jæger har selv meldt sig, fortæller han. Bjarnes forsikringsselskab er på sagen, men selvom jægere med dansk jagttegn har en kollektiv ansvarsforsikring, tegnet af Dansk Jæger Forbund, dækker den kun personskade – derfor får Bjarne ingen erstatning.

Tabet af unghesten ærgrer naturligvis avleren, men han er forståelig nok også vred over den smerte hesten har været udsat for, som et resultat af vådeskuddet.

Info

Bukkejagt
Bukkejagten løber fra den 16. maj til 15. juli. Jagten på sommerbukken er udelukkende riffeljagt eller buejagt. Fra den 1.oktober til den 31. januar er der jagttid på alle rådyr, hvor der må skydes både med haglegevær, riffel og bue

Hvor tæt på heste må der skydes?
Det følger af § 19 i lov om jagt og vildtforvaltning, at der ikke under jagt må afgives skud inden for en afstand af 50 m fra beboelsesbygninger, medmindre der foreligger samtykke fra beboeren.
Stk. 2. På fiskeriterritoriet må der ikke drives jagt inden for en afstand af 100 m fra arealer, der har status som sommerhusområde, og 500 m fra arealer, der har status som byzone.
Afstandskravet gælder uanset om beboelsesbygningen er beboet eller ej. Hestestalde, hønsehuse, lader mv., er ikke omfattet af afstandskravet, selvom heste og andre husdyr kan blive forstyrret af skud tæt på.
Kilde: Retsinformation

Skov- og Naturstyrelsens råd til jægerne: Orienter naboerne hvis man har ønske om at drive jagt tæt på naboejendommen. HUSK altid at få naboens samtykke, hvis jagten kan medføre skudafgivelse inden for en afstand af 50 m fra beboelse.
Skov- og Naturstyrelsens råd til naboen: Kontakt jægerne og oplys om, at jagt tæt på skel kan medføre store forstyrrelser, f.eks. for husdyrene.
Trine Askjær-Jørgensen

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Trine Askjær-Jørgensen