Norge mister deres 2008 OL holdmedalje

22-12-2008 19:35
22/12/2008: FEI's panelnævn har afsagt endelig afgørelse i sagen om forbudte stoffer, der involverer hesten Camiro redet af nordmanden Tony Andre Hansen ved De Olympiske Lege i 2008. Udover stadfæstigelse af karantænen, skal Tony Andre Hansen nu også betale sagens omkostninger.

Tony Andre Hansen er som ansvarlig person blevet idømt karantæne i 135 dage. Karantænen begyndte på datoen for afsigelsen af den midlertidige karantæne den 21. august 2008 og løber frem til 2. januar 2009. Tony Andre Hansen er som ansvarlig person samtidigt idømt en bøde på CHF 3.000 plus CHF 8.000 i sagsomkostninger. Begrundelserne for sanktionerne er baseret på kerneprincipper i FEI's anti-doping og regler for medicineringskontrol, ifølge hvilke: "Det er hver enkelt ansvarlige persons pligt at sikre at intet forbudt stof er til stede i hans eller hendes hests krop under et stævne. Ansvarlige personer er ansvarlige for ethvert forbudt stof der anses for at have været til stede i deres hests kropslige prøver. Derfor er det ikke nødvendigt at hensigt, fejl, uagtsomhed eller bevidst brug påvises for den ansvarlige person med henblik på at etablere en anti-doping regel eller overtrædelse af medicinkontrol." Nævnet konkluderede at det pågældende stof - Capsaicin - er "medicin klasse A" snarere end et "dopingstof" baseret på deres fortolkning af listen over forbudte stoffer. Ved overvejelse af hvilke sanktioner der skal gives til den ansvarlige person i denne sag har nævnet taget hensyn til: - Kendsgerningen at den ansvarlige person er en erfaren sportsmand, og at adfærden for en person i toppen af sporten og især De Olympiske Lege skal være fejlfri; - Typen af det stof der blev anvendt hvilket ikke blot er en smertestillende stof, men også et stof der kan anvendes til hypersensitivering; - Kendsgerningen at kilden til forekomsten af stoffet ikke har været fastsat af den ansvarlige person; - Kendsgerningen at de foranstaltninger som holdet foretog for at kontrollere alle muligheder for overførsel, og foranstaltningerne foretaget efter de positive fund for at afsløre kilden ikke var på samme niveau som er udført af andre hold under samme eller lignende stævner; - Kendsgerningen i henhold til økonomiske omkostninger at PR har bidraget til forlængelse af denne sag ved at nægte at anerkende beviser fremlagt af hans eget juridiske team. Derudover har nævnet også taget følgende i betragtning - Den ansvarlige persons upåklagelige fortid og omdømme; - Byrden allerede pålagt PR, herunder tab af en olympisk medalje, og; - Og den kendsgerning, at stoffet er en nyligt påviseligt stof, der ikke tidligere har været afsløret af FEI og at det ofte benyttes af ryttere for legitime terapeutiske årsager. Diskvalifikation af Tony Andre Hansen og konsekvenserne for det norske olympiske hold: Hesten Camiro og rytteren Tony Andre Hansen er diskvalificeret fra de Olympiske Lege og alle medaljer, points og præmiepenge er tabt. Ekvipagens opnåede resultater i både individuel og holdspringningskonkurrencer er annulleret. Som en konsekvens af denne diskvalifikation, skal det norske landsholds resultat genberegnes uden Tony Andre Hansen og Camiros resultat. Tony Andre Hansen har 30 dage til at anke denne afgørelse til Court of Arbitration for Sport (CAS). Kilde: FEI News

Anna Pørtner

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Anna Pørtner