Status for revision af distancesporten

25-11-2015 08:40

I august vedtog bestyrelsen en protokol for den proces, som distancesporten skal gennemgå for at sikre disciplinens fremtidige dynamik og udvikling 

Copyright Ridehesten.com

Revisionsgruppen (det midlertidigt nedsatte distanceudvalg) har arbejdet med protokollen siden, og der er både blevet lavet en spørgeskemaundersøgelse og afholdt flere møder i distanceregi. Med baggrund i den indsamlede information er næste trin for revisionen fastlagt.

Revisionsgruppen har følgende målsætninger for at sikre distancesportens fremtidige dynamik og udvikling

  •  Udvikling indenfor den givne ramme – ikke afvikling. 
  •  Realitetstjek af sporten i forhold til ønsker og ressourceramme. 
  •  Optimal forvaltning af økonomiske og menneskelige ressourcer. 


Det overordnede mål for revisionen er at skabe en ny identitet og indstilling, som handler om ”hvad kan jeg gøre for min sport?” Sagt med andre ord skal der skabes en fælles forståelse af sporten med accept af forskellige behov. Der skal også være en klart beskrevet kompetence- og ressourcefordeling for de opgaver, som skal varetages af hhv. administrationen, distanceudvalget og medlemmerne. 

Frem til den fremtidige struktur er klar varetager revisionsgruppen opgaverne omkring distancesporten, og herefter bliver der nedsat et selvstændigt disciplinudvalg, som gradvist skal overtage opgaverne. Forskellige interessenter i distancesporten vil også løbende blive inddraget i arbejdet gennem spørgeskemaundersøgelser og arbejdsgrupper. 

Copyright Ridehesten.com

/DRF.

Trine Askjær-Jørgensen

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Trine Askjær-Jørgensen