Støtte til ungdomsidræt

09-09-2008 10:24

Maja Golles

Dansk Idræts-Forbund (DIF) søger foreningsprojekter og ideer til at gøre idrætten attraktiv for unge mellem 10 og 18 år.

DIF har oprettet en pulje på 650.000 kroner, som kan søges, hvis din forening har en ide eller et projekt, som I gerne vil afprøve i praksis. Pengene kan søges i Unge i fokus-puljen. Deadlinen er 1. oktober, så det er bare om at komme i gang. Målgruppen skal være de 10-18-årige. Enten skal initiativet rette sig mod hele målgruppen eller dele af den (fx de 10-12-årige eller de 16-18-årige). For at jeres ansøgning kan komme i betragtning, skal jeres initiativ indeholde et eller flere af følgende elementer: • nye måder at organisere og tilrettelægge ungdomsidrætten på • nyt indhold i selve aktiviteten • vægt på det sociale samvær og den gode oplevelse • involvering af unge og kommunikation med unge • forankring i foreningen med henblik på varig forandring Ansøgninger om driftstilskud eller tilskud til etableret og traditionel turnerings- og stævnedeltagelse vil ikke komme i betragtning. Kilde: Dansk Ride Forbund

Charlotte Kusk Berwald

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Charlotte Kusk Berwald