Vaccination af heste mod hesteinfluenza

12-02-2015 12:02

Når dyrlæge Mette Uldahl vaccinerer en hest mod hesteinfluenza, stiller ejeren ofte mange spørgsmål om alle mulige ting vedrørende vaccinationen – her er svarene

”• Hvornår skal hesten vaccineres igen?
- Nationale stævner
Hvis hesten er basisvaccineret med booster-vaccination, og starter nationale stævner i Danmark, skal den have én årlig re-vaccination, -senest på årsdagen efter sidste vaccination.
Internationale stævner
Hvis hesten starter internationale stævner under FEI skal den sidste vaccination hesten har fået være givet under 6 måneder og 21 dage før ankomst på stævnepladsen.
FEI stiller altså også kun krav om årlig re-vaccination, men i praksis vil nogle internationalt aktive stævneheste have brug for to årlige re-vaccinationer for at indfri ovenstående krav.

Hvordan er det lige med basisvaccination af heste, der ikke er vaccineret tidligere?
- Gældende i dag
En hest skal basisvaccineres mod influenza med 2 vaccinationer med mindst 21 dage og højst 92 dages mellemrum. Herefter skal den have en booster-vaccination mindst 5 måneder og højst 6 måneder og 21 dage efter  den anden basisvaccination, i henhold til vaccinens godkendelse.
Hesten skal herefter vaccineres årligt (re-vaccination) -senest på årsdagen efter sidste vaccination.
Overgangsordninger i DRF og FEI fra 2012 og 2005
Til nationale stævner gælder det, at heste der har påbegyndt deres basisvaccination før 31 december 2012 kun skal have to basisvaccinationer med 21-92 dages mellemrum (ingen krav om booster-vaccination), hvis de herefter har fået en regelmæssig årlig re-vaccination senest på årsdagen efter sidste vaccination.
Til internationale stævner gælder det for heste, som er basisvaccineret før 2005.

Hvornår kan man ride på hesten igen?
- En vaccination er en provokation af immunforsvaret, så hesten skal og vil reagere i kroppen og have større eller mindre symptomer på indsprøjtningen.  Hovedparten af hestene får en temperaturstigning inden for de første 24 timer efter indsprøjtningen. Det kan være ganske lidt, så man opdager det sjældent som ejer. Nogle heste bliver lidt trætte eller sløve i 24-48 timer efter vaccinationen, og enkelte får kraftigere symptomer.
Ofte kan man som ejer ikke umiddelbart vurdere, om ens hest har mindre symptomer på vaccinationen. En god guideline er, at man ikke skal belaste hesten de første 24-48 timer efter en vaccination. Man kan godt skridte en tur på hesten eller ride den let dagen efter vaccination, hvis den virker frisk, men heller ikke mere.

Hvor tidligt kan man starte stævne efter en vaccination?
- En hest må ikke være vaccineret senere end 7 dage før ankomst på stævnepladsen.

Kan der opstå bivirkninger?
- Ja, hver gang man behandler en hest med medicin eller en vaccination skal man vide, at der er en effekt (virkning), men der er også altid en eller flere bivirkninger!
I forbindelse med vaccinationer vil der hos mange heste være mindre bivirkninger, som beskrevet ovenfor i afsnittet om ”hvornår kan jeg ride på min hest igen”. 
I sjældnere tilfælde kan der opstå mere alvorlige bivirkninger:
Hesten kan hæve på halsen lige hvor vaccinen er sprøjtet ind. Det betyder noget for hestens brug som ridehest, man kan ikke ride på den, før hævelsen er aftaget, da det generer hesten. Der kan være smerte i forbindelse med hævelsen, det kan gøre hesten meget skidt tilpas.
Hestene kan også - i endnu mere sjældne tilfælde - reagere kropsligt på selve vaccinen, så den bliver påvirket negativt i hele kroppen i en kortere eller længere periode efter vaccinationen. Det kan f.eks. være i form af diffus muskelstivhed eller smerte.
Meget sjældent oplever man, at hesten reagerer allergisk på et indholdsstof i vaccinen og får et anafylaktisk chok.
Hvis hesten viser tegn på bivirkninger efter en vaccination, skal man konsultere sin dyrlæge. Dyrlægen vil vurdere, om der er behov for behandling af hesten, og kan samtidig indberette bivirkningen, så vaccineproducenten gøres opmærksom herpå.

Der er dog ét spørgsmål, som meget sjældent bliver italesat af hesteejerne:

Hvilken vaccine bruger du til min hest?
På det danske marked findes der mange forskellige vacciner mod hesteinfluenza. Som hesteejer, tænker man umiddelbart ikke over, om der er forskel på de vacciner, der er på markedet, - men der er forskel:
Når man vaccinerer en hest, sprøjter man en væske ind i hesten, som indeholder specifikke viruslignende stoffer, der får hestens immunforsvar til at reagere, som om vaccinen er en sygdom, eksempelvis hesteinfluenza. Hestens immunforsvar kan herefter hovedsagligt reagere på to forskellige måder:

• Ved at stimulere særlige T-celler til at angribe de viruslignende stoffer.

• Ved at danne antistoffer mod sygdommen.

Nogle vacciner får mest immunforsvaret til at danne antistoffer - andre provokerer både dannelsen af antistoffer og T-celler. Begge dele er med til at beskytte hesten mod virussygdommen i en periode frem i tiden.

Hestens immunforsvar danner individuelle typer antistoffer, afhængigt af hvilke specifikke virusstammer vaccinerne indeholder. Det har betydning, fordi det virus, som giver hesteinfluenza, ændrer sig med tiden, ligesom eksempelvis menneskeinfluenza.

Som menneske ved man, at hvis man har været syg af influenza et år, vil man ikke nødvendigvis være beskyttet af antistofferne fra sidste år ved næste års udbrud af influenza, da virus kan have ændret sig i løbet af året. Når virus har ændret sig, genkender antistofferne i kroppen fra året før ikke altid den ændrede virus. I det tilfælde kan sygdommen angribe kroppen igen.

Hos hestene ændrer influenzavirus sig heldigvis ikke så hurtigt som hos mennesker, derfor skal hestevaccinerne heller ikke opdateres årligt med nye virusstammer, som menneskevacciner skal, men hen over nogle år sker der alligevel så stor en ændring i virus, at det kræver en opdatering af virusstammerne i vaccinerne, hvis vaccinen skal blive ved med at virke optimalt mod moderne influenza virusstammer.

Den internationale organisation ”OIE” (World Organisation for Animal Health) anbefaler hvert år, hvilke virusstammer en opdateret hesteinfluenza bør indeholde. Disse anbefalinger henholder Fødevarestyrelsen sig også til.

I 2010 anbefalede OIE, at de europæiske hestevacciner - herunder danske - burde indeholde en ekstra virusstamme kaldet ”Clade 2”, fordi stammen er årsag til stort set alle udbrud af hesteinfluenza i Europa i de seneste år, også Danmark.

Det tager tid og koster penge for vaccineproducenterne at udvikle og få godkendt en opdateret vaccine, der indeholder de moderne virusstammer. Derfor er det først i år muligt, at vaccinere heste med en opdateret vaccine, som indeholder ”Clade 2”.

Jeg vil personligt anbefale, at man vaccinerer sine heste med en opdateret vaccine, der giver bedst mulig beskyttelse i henhold til OIEs anbefalinger.”

Artiklen er skrevet af dyrlæge Mette Uldahl, Vejle Hestepraksis, Fagdyrlæge i sygdomme vedr. Heste.

Kilde: pressemeddelelse

Annika Knudsen Lorentsen

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Annika Knudsen Lorentsen