Herpesvirus: Afsluttende opdatering

15-08-2018 09:59

Britt Carlsen

SEGES Heste, Dansk Ride Forbund og Den Danske Dyrlægeforening har fulgt situationen med udbrud af en mere aggressiv type herpesvirus i enkelte besætninger på Fyn i en periode. Der er stadig ikke konstateret spredning til andre stalde og besætninger. Derfor afsluttes de officielle opdateringer, da situationen nu betragtes som stabil

Copyright Ridehesten.com

I forbindelse med udbrud af herpesvires er mange blevet opmærksomme på, hvor meget smitsom sygdom, der konstant huserer blandt heste (herpes, kværke m.v.) For at begrænse smitten mest muligt er hver enkelt hesteejer altid ansvarlig for at holde øje med, om der er symptomer på smitsom sygdom i stalden eller hos ens egen hest, inden man lader den møde andre heste.

Vi har i perioden med udbrud af herpesvirus af den særligt aggressive type oplevet en stor ansvarlighed og interesse for håndtering af smitsom sygdom blandt mange hesteejere – den indsats vil vi gerne rose! lyder det i en fælles pressemeddelelse fra SEGES, Den Danske Dyrlægeforening og Dansk Ride Forbund

”Åbenhed og ansvarlighed er måden, vi sammen kan håndtere smitsom sygdom på, så det medfører mindst muligt skade”

I fremtiden vil der komme nye udbrud af smitsom sygdom, og derfor har vi nedenfor angivet nogle generelle retningslinjer, som i alle tilfælde kan begrænse spredning.

Anbefalinger som gælder for alle typer smitsom sygdom hos heste:

  • Det er altid anbefalelsesværdigt at tage temperatur på sin hest for at opdage, om der er sket ændring. Ved en temperatur på 38,3 0C eller der over bør man ikke deltage i samlinger.
  • Det anbefales, at arrangører ved alle samlinger af heste beder deltagerne udfylde en tro- og loveerklæring, hvor den ansvarlige for hesten skriver under på, at der ikke er tegn på smitsom sygdom i stalden/besætningen, som hesten kommer fra, samt at der er taget temperatur på hesten umiddelbart før samlingen, og at temperaturen ikke er 38,3 0C eller der over.
  • Inddeling af stalde i nedenstående grupper 1-3 bør overholdes, så kun Gruppe 1 heste møder andre heste.

Gruppe 1: Raske stalde
Daglig observation af alle heste.
Ved deltagelse i samlinger (stævner, væddeløb, kåring, dyrskue, avl) bør man sikre, at hestens temperatur ikke er 38,3 0C eller derover.

Gruppe 2: Stalde med symptomer på luftvejsinfektion
Kontakt dyrlæge.
Karantæne minimum 14 dage (efter senest raskmeldte hest).
Isoler syge heste, så vidt muligt.
Daglig temperaturtagning.

Gruppe 3: Stalde med diagnose på infektionstypen (kværke, herpes m.v.)
Følg dyrlægens anbefalinger.
Karantæne minimum 3 uger (efter senest raskmeldte hest).
Isoler syge heste, så vidt muligt.
Temperaturtagning morgen og aften.
Desinfektion og tøjskift for alle med kontakt til stalden.
Desinfektion af udstyr og staldoverflader inden genåbning af stalden.

Nedenfor findes eksempel på tro- og love erklæring til anvendelse ved samlinger:

Tro- og love erklæring
Jeg erklærer hermed, at min hest kommer fra en stald uden tegn på smitsom sygdom (feber, hoste, næseflåd, hævede lymfeknuder m.v.) i minimum de seneste 14 dage.

Jeg erklærer også, at jeg har taget temperatur på min hest umiddelbart inden samlingen. Temperaturen har ikke været 38,3 0C eller derover.

Dato                                                 Underskrift

Astrid Ø. Sørensen

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Astrid Ø. Sørensen