Nye tiltag i DRF's reglement

05-12-2023 09:34

Annika Knudsen Lorentsen

Dansk Ride Forbund har offentliggjort en række ændringer som de har foretaget i de reglementer, der træder i kraft fra næste år

Copyright Ridehesten.com
Foto: Ridehesten.com
Nyheden fortsætter efter annoncen

Dansk Ride Forbund har offentliggjort, at der sker væsentlige rettelser i både deres fælles bestemmelser, i dressurreglementet og springreglementet. De ændringer i reglementet, som de allerede har offentliggjort, kan I se nedenfor. 

FÆLLES BESTEMMELSER:

Pkt. 16. Rideteknisk påvirkning af hesten i træning og konkurrence
Omfattende ændring: Overdreven brug af pisk til konkurrencer under DRF bliver, af de tilknyttede officials (TD og/eller dommer), indberettet til DRF. To på hinanden følgende indberetninger, registreret i en periode på 24 måneder, som følge af overdreven brug af pisk, vil udløse en karensperiode på 60 dage. Rytteren må dermed efterfølgende ikke deltage i nogen form for konkurrence, arrangement eller aktivitet under DRF i 60 dage fra den dato sanktionen udsendes. Det betyder, at rytteren tidligst må deltage igen på dag 61.
 
Pkt. 17.5.1 Karensperiode
Tilføjelse: Hvis en hest er diskvalificeret efter endt hesteeftersyn, må den efterfølgende ikke deltage i nogen form for konkurrence, arrangement eller aktivitet under DRF i 10 dage fra den dag hesteeftersynet er foretaget.
 
Pkt. 19.2. Hestens antal starter pr. uge (Ydeevne)
Ændring: Heste må maksimalt startes seks gange pr. syv fortløbende kalenderdage, mod tidligere syv starter pr. syv fortløbende kalenderdage.
 
Pkt. 20 Hestens alder
Ændring: 4-års heste må tidligst konkurrere den 1. juli i hestens fjerde leveår. Tidligere var skæringsdatoen den 1. maj.
 
Pk.t 25 Vaccination
Tilføjelse: Ny vaccinationsregel, der gælder for heste, som starter deres vaccinationsprogram efter 1. januar 2024. Rettelsen er sket i henhold til FEI’s reglement.
 
Pkt. 47. TD´s tilstedeværelse, myndighed mv. 
Ændring: Funktionstiden for TD’ere sættes ned til 8 timer pr. stævnedag mod tidligere 10 timer. DRF’s teknisk delegerede er uhyre vigtige for en succesfuld stævneafvikling, og de er blandt de officialgrupper, der har den længste dag på stævnepladserne, hvilket selvsagt er hårdt. Derfor en justering af timeantal.
 
Pkt. 65 Danske stævner
Ændring: Fra 2024 må der ikke udskrives højere end sværhedsgrad 2 i spring og dressur ved D-stævner.
D-stævner er stævner tiltænkt nye ryttere i sporten. Ved at udbyde klasser helt op til sværhedsgrad 3, er der ryttere, som ikke føler sig tilpas ved D-stævner. Officialmæssigt er det desuden på dommersiden uhensigtsmæssigt med klasser op til sværhedsgrad 3, da det desværre gør, at mange stævnearrangører ”booker” opad og dermed bliver vores D-dommere udfordret med ikke at få de tiltænkte jobs.
 
Pkt. 76 Tidsplan, starttider, startlister
Tilføjelse: Der må udelukkende være konkurrenceaktivitet mellem kl. 7:30 og kl. 22:00.

Der er flere og flere stævner, der starter tidligere end kl. 7.30 og slutter efter kl. 22. Det er dels et stort pres for rytterne og for officials ved stævnet, ligesom konkurrenceaktivitet, der strækker sig udover dette tidsrum, kan konflikte med pkt. 12, der vedrører hestens hviletid.

DRESSUR:

Nyheden fortsætter efter annoncen

Pkt. 19.1 Antal starter pr. dag (Ydeevne)
Ændring: Sværhedsgraden der rides, afgør hvornår hest og ponyer må starte hhv. en eller to starter pr. dag. Ændringen betyder, at det nu er ens på tværs af stævneniveauer.
 
Pkt. 60.2 OUT-regler (Udelukkelseskriterier)
Ændring: Det er ikke længere afgørende, om man er blevet placeret eller har vundet den enkelte klasse, men det er alene den score/den procentsats, der opnås, der er afgørende for hvornår OUT-reglerne er gældende. På den måde er man stillet ens, uanset om der var 3 til start i klassen eller 25 til start i klassen.
 
Pkt. 67.1 Afvikling af C-klasser i sværhedsgrad 1-5 for heste i afdelinger
Omfattende ændring: Ved alle C-klasser for heste i sværhedsgrad 1-5 skal der udskrives og afvikles to versioner af klassen. Klassen deles mellem de tilmeldte ryttere, der placeres i en afdeling af klassen i henhold til deres resultathistorik.

Det er et meget massivt og tilbagevendende ønske, at der laves regler for konkurrencedeltagelse for amatører og professionelle, men vi har i DRF ikke mulighed for at definere og kontrollere, om en rytter er professionel eller amatør. Der er for mange forskellige konstellationer, og derfor mener vi, det er mere fair at opdele på baggrund af resultater. Vi ved, at det er en rettelse, der nok vil medføre mange meninger, men håber, alle vil forstå intentionen. Og så håber vi selvfølgelig, at vi har ramt rigtigt med opdelingen. Denne omfattende ændring vil blive uddybet i en selvstændig nyhedsartikel på rideforbund.dk i næste uge.

SPRINGNING:

Pkt. 17.2.2 Bid (Brug af udstyr og hjælpemidler til heste)
Tilføjelse: Nyt, særskilt appendiks vedr. tilladte bid ved D-stævner/klasser
 
Pkt. 17.2.6 Hjælpetøjler (Brug af udstyr og hjælpemidler til heste)
Ændring: Brug af glidetøjler er ikke tilladt ved D-stævner/klasser

Pkt. 35 Rytters udstyr og påklædning
Ændring: Kravet om hvide ridebukser til alle C-stævner/klasser genindføres, da det har været et stort og udbredt ønske, at man som tilskuer, stævnearrangør, sponsor mm. kan se, at rytterne er stævneklar i pænt tøj.
 
Pkt. 35.4 Sporer (Rytters udstyr og påklædning)
Ændring: En ponyrytter på en kat. 1 pony må kun benytte sig af længere sporer end de normale 2 cm ved B-stævner fra og med sværhedsgrad 3. Sporer på op til 4 cm må da benyttes.
 
Pk.t 81.11.16 Tildeling af fejl
Ændring: I alle klasser af sværhedsgrad 3 og højere, gælder det at ekvipagen udgår ved 2. ulydighed. Dette af hensyn til hestevelfærd og samtidig en forventning om, at ryttere på det niveau er forberedt til konkurrencedeltagelse.
 
Pkt. 81.13 Bedømmelse ”udgået”
Tilføjelse: En ekvipage med mere end 20 fejl på forhindringerne (ej tidsfejl) udgår fra konkurrencen. Dette af hensyn til hestevelfærd, da der ingen værdi er i at ride videre i en klasse med det antal fejl.

/Dansk Ride Forbund

Kristine Ulsø Olsen

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Kristine Ulsø Olsen