Optimering af rytteren - Evaluering

13-07-2021 19:49

Lars Mars

Evaluering kan give os en rigtig god og vigtig viden, som vi kan bruge fremadrettet – samt give os et godt overblik, over hvor vi er i forhold til vores planer og målsætninger. Dette kan hjælpe os til at få det bedste udbytte af det som vi gør

Copyright Ridehesten.com

 • HVAD VAR GODT?
 • HVAD VAR ”KNAP SÅ GODT”
 • HVAD SKAL VI BRUGE ELLER ÆNDRE TIL NÆSTE GANG.

Vi kan bruge evalueringen på to områder

 • Kortsigtet: Efter endt træning, konkurrence, eller efter ”opgaver” i hverdagen – det giver god brugbar viden nu og her, som vi kan bruge til næste gang.
 • Langsigtet: Ved et tilbageblik på den seneste måned, halve år, eller år – det giver god brugbar viden, om vi er på rette vej, og om vi har fået et optimalt udbytte af det som vi har gjort.

Nu er første halvdel af året gået
Det er en rigtig god mulighed for at lave et godt tilbageblik, så vi synliggøre alt det gode, samt der hvor vi eventuelt kunne tænke os forbedringer eller ændringer. På den måde minimere vi risikoen for at slæbe ”det som ikke har virket optimalt”, eller ”de knap så gode ting” med os videre til næste halvdel af året.

Det har selvfølgelig været et noget anderledes år pga. corona-nedlukninger og restrektioner – men vi har alligevel gode muligheder for at se tilbage på, om vi har gjort det som vi kunne, for at få det bedste udbytte, ud fra de muligheder som vi havde.

Du skal ikke ærgre dig over, hvis du føler, at du burde have gjort noget mere, eller noget anderledes end det som du har gjort i en periode – brug det som en god viden til at lave nye planer fremadrettet.

Mentalt – evaluering skal være konstruktiv
Når vi selv evaluere, kommer vi ofte til at fokusere mest på det som ”ikke lige fungere for os”, eller det der gik ”knap så godt” – og alt det som gik godt, og som vi har arbejdet hårdt på at nå, bliver skubbet lidt i baggrunden, til fordel for det som vi gerne vil gøre bedre.

Vores hjerne bliver god til det som vi påvirker den med – så hvis vi ”konstant” har mest fokus på det der ”skal blive bedre” - så vil vores hjerne automatisk blive dårligere til at glæde sig over alt det gode, og alt det som vi kan.

Vores hjernen vil dermed ”konstant” være i en form for ”alarmberedskab” fordi vi typisk har fokus på ”det der kan være svært”, og det som går ”knap så godt”.

Dermed kommer vi let til at ”frygte” at lave fejl – dette vil bevidst eller ubevidst både hæmme vores udvikling og præstation, samt de gode oplevelser.

God måde til evaluering – ”burger-modellen”
Prøv at se en burger for dig – den består groft sagt af tre lag – en bund, en bøf, en top.

 1. Bunden af brugeren: Start med 1-2 ting som var godt
 2. Midten af burgeren: Var det noget der kunne gøres bedre? – fokus kun på 1-2 ting
 3. Toppen af burgeren: Hvad skal vi gøre til næste gang? – glæd dig over alt det gode, og find løsninger på det der måske kunne gøres lidt bedre.

Det er  vigtigt at vi har en konstruktiv tilgang til evalueringen, så det ikke mest, går op i at ”nedbryde” os selv, ved at finde fejl, eller noget der kan gøres bedre.

Jo mere vi har fokus på alt det gode, jo lettere har vi ved at finde løsninger til at håndtere eventuelle udfordringer – og derved nedsætte risikoen for at skabe irritation og frustration, som bare skaber ”uro i hjernen”.    

Kender du det?

 • Det første man er opmærksom på inden en ridning: Er det som kan blive svært.
 • Og lige efter en ridningen: Kommer de ting som vi brude have gjort anderledes.
 • Kunne det være dig?

Prøv at gøre det let for dig selv – ved at hjælpe din hjerne:

 • Inden ridningen: Fokusere på det som du ved at du og ponyen/hesten kan, i stedet for det der kan blive svært – det skaber ro og tryghed i hjernen, som hjælper dig til mere overskud og overblik.
 • Efter ridningen: Fokusere på at finde løsninger, hvis der var noget som du ikke var helt tilfreds med – det hjælper hjernen til at tænke konstruktivt, i stedet for at blive irriteret og frustreret. 

UNDGÅ AT BLIVE VED MED AT GØRE DET SAMME – HVIS DET IKKE VIRKER

Der er desværre alt for mange der bliver ved med at gøre det samme, og at hænge i de samme ”knap så gode mønstre”, eller slæbe de samme udfordringer med sig dag efter dag, stævne efter stævne. Fordi vores hjerne er super god til at overbevise os om, at det nok bliver bedre i morgen/næste gang – det gør det bare sjældent, hvis vi ikke laver ændringer.

Med en god konstruktiv evaluering, har vi altså mulighed for at synliggøre om vi er på rette vej – hvis ikke, så er det en rigtig god ide at hjælpe os selv til at finde nye løsninger – for at få den bedste udvikling, bedste præstation samt gode oplevelser.

HVILKEN INDSATS VIL DU YDE FOR AT NÅ DINE MÅL?

Lav en god realistisk målsætning
Ud fra vores evalueringer, har vi skabt en god viden, som vi kan bruge til at lave klare og realistiske målsætninger.

Vær opmærksom på at der er stor forskel på ”ønsker/håb” og ”realistiske målsætninger”:

 • Målsætning ud fra ”ønsker, håb og drømme”: Er ofte påvirket af følelser. Dette er ikke rationelt, og kan let skabe en konflikt i hjernen.
 • Realistisk målsætning: Skabes både ud fra den viden og de erfaringer som vi har opbygget, og ud fra det niveau som rytter og ponyen/hesten har som udgangspunkt.

Der er bestemt ikke noget galt i at have ”ønsker og drømme”, det er jo en stor del af det, at dyrke sport - bare man er opmærksom på at de går hånd i hånd, ud fra en realistiske målsætning (viden, niveau, potentiale)

Vær opmærksom på at målsætningen sagtens kan være variabel - rytterens eller ponyens/hestens udvikling og kompetencer kan ændre sig mere eller mindre, i forhold til de opsatte målsætningen – derfor er det en god ide at evaluere på planerne undervejs.

Det er meget lærerigt og informativt at nørde med evaluering

 • Hvad har været godt? – Hvad gjorde du for at det blev godt?
 • Var noget knap så godt? – Hvad kan du gøre for at ændre det til næste gang?
 • Fik du indfriet din målsætning? Hvis ja, hvad virkede godt? – Hvis nej, find løsninger til næste gang.

RIGTIG GOD FORNØJELSE MED AT KOMME I GANG , ELLER FORTSÆTTELSE MED EN OPTIMAL EVALUERING

Du kan læse mere om hjælpende og optimerende muligheder ”Optimering af rytteren”:

Min hjemmeside: WWW.RYTTEROPTIMERING.DK

Min blog: WWW.RIDEHESTEN.COM

RIGTIG GOD SOMMER TIL ALLE

Med sportslig hilsen

Lars mars

Mental- og fysisk træner, samt optimering 

Christine Krogh Frausing

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Christine Krogh Frausing