Pas på hestens tænder

30-09-2013 07:17

Britt Carlsen

Inden unghesten bliver sat i tilridning er det en god ide, at tjekke tænderne på den unge hest senest en måned inden tilridning, så eventuelle tandproblemer ikke får betydning for ridningen af unghesten. Forkert tandstilling er et hyppigt problem hos rideheste. Har en hest forkert tandstilling kan det give store problemer, både i den daglige træning, men det kan også føre til sundhedsmæssige problemer og langvarige skader

Copyright Ridehesten.com

Alle ryttere ønsker at deres ridehest er smidig, energisk, afslappet og arbejdsvillig. Desværre oplever de fleste ryttere også at dette ikke altid er tilfældet. Der er utrolig mange ting, der skal gå op i en højere enhed, hvis hest og rytter skal fungere og præstere optimalt som team. Hvis der opstår problemer under ridningen, som fx tungerækning, stivhed, hovedrysten, og problemer med samling, vil de fleste ryttere i første omgang søge at løse problemerne fx ved at ride hesten anderledes, skifte bid eller andet udstyr, eller måske sætte hesten i ridning. Næste skridt vil derefter typisk være at få hestens fysik gennemgået fx af en dyrlæge, der måske kigger hestens tænder efter. Tandproblemer i form af ”almindelige” tandspidser bliver tit opdaget, men ikke altid løst optimalt. Derudover kan der være andre, mere alvorlige tandmæssige problemer, der bliver overset, der kan have stor betydning for hestens funktion og velbefindende.

Belastet kæbeled
Der kan være flere årsager til en for stor belastning af hestens kæbeled. Rytteren kan bevirke en forkert/for voldsom belastning ved at ride hesten med for hård hånd, eller ved at hesten rides i en for snæver holdning.
Stramme næsebånd forhindrer også kæbeleddet i at bevæge sig frit, når hesten skal bøje og stille sig og gå i holdning. Det samme er tilfældet hvis hesten har en for stram grime på, der besværliggør kæbebevægelserne, når hesten tygger. Begge dele er medvirkende til en øget og forkert belastning af kæbeleddet, hvilket kan være til stor gene for hesten og give problemer med ridningen af hesten. I sidste ende kan en forkert og for voldsom belastning af nakke og kæbeled føre til permanente slidskader. En rytter, der rider en hest med ømme, overbelastede kæbeled, vil kunne opleve at hesten er svær at samle, den kan have problemer med at holde nakken som det højeste punkt og hovedrysten er også et typisk symptom.

Tandkroge – et hyppigt problem

Har hesten tandspidser eller tandkroge kan den få en låst tandstilling, hvor kæberne ikke kan bevæge sig frit og dermed øges belastningen på kæbeled og nakke.
Problemer med tandkroge er et af de hyppigste problemer for rideheste. Tandkroge opstår fordi tandrækkerne i over- og undermunden ikke ligger lige over hinanden. Er en tandkrog først opstået, vil den blive ved med at vokse sig større, indtil den fjernes ved tandpleje. Tandkroge forhindrer fri bevægelse for kæbeleddene. Når hesten skal tage hovedet ned er den nødt til at skubbe kæben frem for at have plads og hvis tandkrogene forhindrer at kæben skubbes frem, bliver hesten nødt til at åbne munden indtil den er fri af tandkrogene.

Tag problemerne i opløbet
Mange tandproblemer hos heste kan undgås, hvis man forebygger med regelmæssig tandpleje.
Hestetandplejer 
Mai Nicholaisen anbefaler at man får tjekket tænderne på den unge hest senest en måned inden tilridning, så eventuelle tandproblemer ikke får betydning for ridningen af unghesten. Derved sikrer man også at hesten ikke får dårlige oplevelser med biddet, der evt. kan udvikle sig til større ridemæssige genvordigheder.

De lidt ældre heste bør få tænderne tjekket mindst en gang om året og ved gamle heste skal man være særligt opmærksom på tandproblemer. Derudover er det også vigtigt at huske, at heste – som alle andre levende væsner – har en kompliceret krop, hvor der er mange faktorer, der skal gå op i en højere enhed, hvis alting skal fungere optimalt. Derfor kræver løsninger og behandlinger også tit at flere forskellige faggrupper og behandlingstyper kombineres.

Læs hele artiklen i magasinet Ridehestens aprilnummer 2011

Trine Askjær-Jørgensen

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Trine Askjær-Jørgensen