Ryttermærker i uge 42 i Han Herreds Hestesportsklub

30-08-2010 07:29

Maja Golles

Ryttermærker er indført af Dansk Ride Forbund for at øge sikkerheden ved ridning og omgang med heste. Læs her om basismærke 3 samt specialmærke 4, som bl.a. kan erhverves i HHH i efterårsferien

Ryttermærker i uge 42 i Han Herreds Hestesportsklub: Basismærke 3 og Specialmærke 4. Ryttermærker skal fremme at: - rytteren kan omgås hesten sikkerhedsmæssigt og etisk forsvarligt - rytteren selvstændigt og forsvarligt kan forestå hestens røgt og pleje - rytteren får en kontinuerlig uddannelse på et fagligt korrekt grundlag De to ovennævnte mærker kræves for, at man kan erhverve C-licens, men henvender sig selvfølgelig til alle andre ryttere også. Indhold i mærkerne: Basismærke 3: - Sikkerhed - Ridning - Etik - Læring - Sygdom - Hestehold Der beregnes ca. 18 undervisningstimer til mærke 3 Specialmærke 4: - Ridning - Etik - Læring - Sygdom - Hestehold - Rytterpsykologi - Stævnedeltagelse Der beregnes ca. 16 timer til mærke 4 Idet der er nogle overlappende ting i mærkerne, kan undervisningsplanen komprimeres meget. Da det for nogle vil være repetition af store dele af emnerne, kan der aftales selvstudium. Kontakt her Trine Tidspunkter: Mandag – torsdag i uge 42 fra kl. 8 – 14. Fredag og lørdag i uge 42 afholdes der prøver (afhænger af dommeren, som kun kan tage 12 prøver pr. dag). Pris (for begge mærker): 550 for medlemmer - 700 for ikke-medlemmer. Prisen inkluderer elevhæfte til begge mærker, undervisningsmaterialer, undervisning ca. 24 timer (antal efter behov), dommerhonorar + kørsel samt prøvesæt (diplom, nål, prøve) til hvert mærke. Alt efter de tilmeldtes erfaring kan der blive et loft på 24 deltagere. Man kan godt nøjes med at tage ét mærke – prisen vil her være det halve. Vigtigt: Husk at få aflagt rideprøve i dressur eller springning ved et klubstævne, inden du skal til prøve. Denne skal bruges for at bestå ryttermærke 4. Skema kan findes under blanketter på www.rideforbund.dk. Der vil være heste til rådighed til både undervisning og prøve. Tilmelding og spørgsmål kan rettes til Trine Henriksen, th@eucnordvest.dk. Yderligere information om ryttermærke 3 og 4: Ryttermærke 3 uddannelsen giver rytteren færdigheder i sikkerhedsmæssig forsvarlig omgang med hesten, varetagelse af hestens daglige pleje og viden om rytterens ansvar for hestens velfærd samt, medvirken til at forhindre mishandling af heste. Rytteren opnår forståelse for vigtigheden af, at foretage sundhedskontrol af hesten samt viden om, hvad der skal gøres, hvis en hest er syg. Uddannelsen giver en forståelse for hestens indlæringsprincipper, viden om regler for ridning på bane og i naturen samt kendskab til rytterens hjælpere. Ryttermærke 4 uddannelsen giver rytteren viden om, hvordan træningen til og selve stævnedeltagelsen har indflydelse på hestens fysik og behov, samt hvordan rytterpsykologi kan anvendes i arbejdet med hesten og ved stævneforberedelse. Rytteren opnår kendskab til forskellige hesteracers anvendelsesmuligheder og ride færdigheder. Under ridning skal rytteren kunne anvende sit kendskab til hestens indlæringsprocesser. Rytteren skal kende de etiske regler, der er gældende i forbindelse med deltagelse i stævner og kunne medvirke til forhindring og spredning af smitsomme sygdomme. For at kunne få C-licens skal du have ryttermærkerne 3 og 4 samt en licensprøve, hvis du er over 12 år. NB: Prøven til ryttermærke 4 består af 3 prøver: en teoretisk, en praktisk og en rideprøve. Den teoretiske og den praktiske aflægges hos ryttermærkedommeren. Rideprøven kan aflægges i enten dressur eller spring hos ryttermærkedommeren eller ved et stævne hos en autoriseret dommer i dressur, spring, military, distance eller voltigering. Aflægges rideprøven ved et stævne skal dette ske, inden de to resterende prøver aflægges hos Ryttermærkedommeren. Til stævnet skal I medbringe en ryttermærke 4 disciplin blanket, som I beder den autoriserede dommer om at udfylde. Der skal gennemføres et LC1 dressurprogram til min. 50 % eller en LC spring med max. 16 fejl, udover at rytteren skal have et gennemsnit på mindst 5 på disciplinblanketten. Rytteren afleverer så den underskrevne blanket til ryttermærkedommeren. Blanketten findes på Dansk Rideforbunds hjemmeside eller ved henvendelse til Trine. Denne del af prøven skal helst afvikles til et klubstævne inden ryttermærkeprøven.

Annika Knudsen Lorentsen

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Annika Knudsen Lorentsen