Strategi for Dansk Varmblod under udarbejdelse

14-02-2009 11:48

Britt Carlsen

Avl
Per Springborg, region 1 præsenterede på Dansk Varmblods repræsentantskabsmøde en strategiplan for forbundet, der gerne skulle ligge klar i forbindelse med Eliteskuet i september

Det skal være sund fornuft, som fortsat skal drive forbundet, og nu er et kommissorium i fuld gang med at lave en strategiplan for de kommende 5 år i Dansk Varmblod. Gruppen der ser på strategiplanen består af: Per Springborg, Inge Ørum, Frank Evald, Henning Uhrup, Niels Pedersen og Ole From Christensen Strategigruppen skal mødes nogle gange og rapportere løbende til Hovedbestyrelsen, man vil kunne høre mere om stragtegiplanener dels via Ridehesten og dels via medlemsmøder i foråret, hvor medlemmer af strategigruppen gerne vil være tilstede for at fortælle om planerne og få noget indput fra regionerne. Per Springborg gav et bud på noget af det arbejde der allerede nu er gjort i gruppen. Det ses her i forkortet form: Værdier i Dansk Varmblod 1 Høj faglig kvalitet Kronen og Bølgen er et kvalitetsmærke i Dansk Varmblod. DV tilbyder sine avlere uddannelsesmuligheder på alle niveauer, Bedømmelser i DV foregår med en faglig høj professionel tilgang. 2 Åbenhed og medindflydelse DV er en demokratisk lydhør organisation, hvor det er meget synligt, hvordan man får medindflydelse. Der er en stor åbenhed i organisationen og det tilstræbes at alle processer er tilgængelige for alle medlemmer.’ 3. Troværdighed og loyalitet I dansk varmblod har vi tillid til hinanden. Vi er ærlige og loyale mod de beslutninger der tages og de demokratiske muligheder som DV’s love og regler giver mulighed for. Vi er kendte for at være troværdige i organisationen og overfor de eksterne interessenter som vi er i kontakt med. 4. Ambitiøs og visionær I DV er vi visionære og målrettede. Vi er forandringsparate, således at vi altid er i tråd med den omverden vi befinder os i. 5 Samhørighed I DV siger vi ikke ”dem og de” med ”vi og os” vi har et sammenhold via vores sociale netværk. 6. Respekt I DV har vi respekt for hinanden som mennesker. Vi har respekt for de beslutninger der tages. Tænk over hvad værdierne betyder for Jer i regionerne og hvad det betyder for Dansk Varmblod, opfordrede Per Springborg afslutningsvis, og så kom endelig med forslag til os.

Thomas Bach Jensen

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Thomas Bach Jensen