Dyrlæger går imod ændring af købeloven – den danske hesteverden er rystet

25-02-2021 16:00

Marie Helene Rigård Rohleder

Købelovens forbrugerafsnit har i utallige sager skabt store økonomiske problemer for de danske avlere, når de har solgt heste til private. Nu giver et nyt EU-direktiv mulighed for at undtage handel med levende dyr fra købelovens forbrugerafsnit. Det bakker SEGES Heste og Landsudvalget for Heste fuldt op omkring, men Den Danske Dyrlægeforening går imod en årelang kamp for at ændre købeloven

Copyright Ridehesten.com
Foto: Ridehesten.com/ Thomas Bach Jensen

Købeloven og handel med levende dyr har fyldt meget i hesteverdenen siden 2003. 

– Købeloven har været et alvorligt problem for mange avlere, som har skullet løbe en stor økonomisk risiko, når de solgte en hest til en privat. Dermed har reglerne bidraget til at hæmme udviklingen i hestesektoren, så jeg kan kun hilse det nye direktiv meget velkomment, siger Jan Pedersen, formand for Dansk Varmblod og næstformand for Landsudvalget for Heste.

Købeloven i dens nuværende form sidestiller handel med levende dyr med handel af eksempelvis en vaskemaskine. Det har skabt store problemer og bidraget til mange langvarige retssager mellem køber og sælger gennem årerne.

Copyright Ridehesten.com
Jan Pedersen, formand Dansk Varmblod. Foto: Ridehesten.com/ Jørgen Bak Rasmussen

I maj 2019 vedtog EU-parlamentet så endelig et nyt forbrugerdirektiv. Det skete efter et stort og langvarigt lobbyarbejde fra en stor del af branchens organisationer. Den helt centrale ændring er, at det nu er muligt for medlemslandene at undtage handel med levende dyr fra købeloven og de EU-bestemte forbrugerbeskyttelsesregler.

Landsudvalget for Heste og SEGES Heste, der er paraplyorganisation for den organiserede avl i Danmark, hilser ændringen i EU-direktivet velkommen i et høringssvar til Justitsministeriet. 

– Hvis Folketinget beslutter sig for at undtage levende dyr fra købeloven, er det en kæmpe sejr for hesteverden. Mange købere og sælgere er kommet alvorligt i klemme med store økonomiske konsekvenser til følge med den nuværende udforming af købeloven. Handel med levende dyr adskiller sig ganske enkelt så meget fra handel med materielle varer, at det ikke giver mening med den samme lovgivning. Derfor bakker vi kraftigt op om, at handel med levende dyr bliver undtaget fra den danske købelov, som EU nu giver os mulighed for, siger chefkonsulent for SEGES Heste, Jørgen Kold, og næstformand i Landsudvalget for Heste, Jan Pedersen

Copyright Ridehesten.com
Jørgen Kold, SEGES. Foto: Ridehesten.com/Jørgen Bak Rasmussen

Dyrlægerne siger nej tak
Men det er ikke alle organisationer, som er ligeså begejstret som SEGES Heste og Landsudvalget for Heste.

I foråret 2020 anmodede Justitsministeriet Den Dansk Dyrlægeforening, som er en fagorganisation for alle danske dyrlæger, om deres holdning til sagen. 

Her gjorde Den Danske Dyrlægeforening det klart, at de ikke ønsker, at Folketinget gør brug af muligheden i EU-direktivet for at undtage aftaler om salg af levende dyr fra forbrugerafsnittet i den danske købelov. 

Ridehesten har derfor talt med dyrlæge Kenneth Engelund Lassen, der er formand for faggruppen Heste under Den Danske Dyrlægeforening, for at få en forklaring. 

Copyright Ridehesten.com
Foto: Ridehesten.com/ Annette Boe Østergaard

For eller imod købeloven
I dyrlægeforeningens begrundelse for ikke at undtage levende dyr fra forbrugerkøbsreglerne, peger de på, at det kan medføre forringet dyrevelfærd.

– Udtalelsen er et udtryk for hele foreningens holdning, og alle de faggrupper vi repræsenterer. Hvis handel med levende dyr bliver undtaget, kan det forringe dyrevelfærden, fordi vi risikerer at få et frit marked, hvor dyret sælges for enhver pris, og sælger ikke gør sig umage med at finde den rette køber, som kan passe godt og forsvarligt på dyret. Vi har jo desværre set flere eksempler med hvalpefabrikker, hvor uærlige sælgere spinder guld på bekostning af dyrevelfærden, siger Kenneth Engelund Lassen.

Han mener dermed ikke, at den nuværende udforming af købeloven er grunden til de mange konfliktfyldte sager, som der har præget det danske hestemarked gennem årerne.

Fakta
Husk købekontrakten!

Handel med heste kan være en udfordring, og ikke mindst på grund af EU-købeloven. Derfor har Dansk Varmblod udarbejdet en detaljeret købekontrakt, der kan skabe et kontraktligt godt og fornuftigt grundlag for handlen, så evt. tvister kan afklares så hurtigt som muligt, også af hensyn til sagens omkostninger. Tryk her og download gratis købekontrakten. 

Fold up

I praksis er der flere eksempler på, at den nuværende købelov har haft enorme økonomiske konsekvenser for den erhvervsdrivende hesteejer. Eksempelvis idømte Vestre Landsret tilbage i 2010 en hesteavler at tilbagebetale et beløb på over 1 mio. kr., fordi den solgte hest viste sig at have en skjult og væsentlig mangel, som blev anset for at have været til stede på købstidspunktet. Eksemplet er ikke et enkeltstående tilfælde. Det skriver Lou Advokater.

Alligevel står Den Danske Dyrlægeforening fast og kan dermed spænde ben for den årelange kamp, som bl.a. World Breeding Federation for Sport Horses, European Horse Network, SEGES Heste, Landsudvalget for Heste og de danske avlere har kæmpet mod udformingen af købeloven. 

Købeloven i dens nuværende form udgør et af de alvorligste problemer for i hesteverden i nyere tid. Jeg tror ikke, at dyrlægerne behøver være bange for, at en ændring af købeloven vil gå ud over deres forretning, og jeg stiller mig meget undrende overfor, at de med deres høringssvar falder deres egne kunder i ryggen. Deres argument om, at en ændring kan får dyrevelfærdsmæssige problemer er simpelthen for tyndt, siger Jan Pedersen, formand for Dansk Varmblod og næstformand for Landsudvalget for Heste. 

Den Danske Dyrlægeforening mener, at kilden til problemerne peger tilbage på kommunikationen mellem køber og sælger. I langt de fleste af de syn- og skønssager, som havner på Kenneth Engelund Lassens bord,  er problemet, at hesten er blevet solgt til den forkerte ejer.

– Løsningen er ikke færre regler men mere viden og mere ærlighed fra sælgers side af. Vi oplever, at mange købere har brug for professionel hjælp og vejledning til at finde den hest, som passer til deres behov, evner som rytter og egne forventninger, siger Kenneth Engelund Lassen. 

Et spørgsmål om ligeværdig retsstilling og hestevelfærd
Grundlæggende er formålet med forbrugerreglerne i købeloven, at forbrugeren beskyttes mod større og økonomisk stærkere sælgere.   

Det giver dog ingen mening, når der handles med levende dyr, da disse handler langt overvejende indgås mellem økonomisk ligeværdige parter med samme mulighed for indsigt i hesten, forklarer SEGES Heste og Landsudvalget for Heste. 

En af grundene er blandt andet den hyppigt brugte handelsundersøgelse, som næsten er blevet en naturlig del af det at købe hest. Handelsundersøgelsen forsyner jo køberen med en professionel rådgiver i form af dyrlægen, der udfærdiger undersøgelsen. 

Derudover fastlægger SEGES Heste og Landsudvalget for Heste også, at sælgere af heste typisk er små enkeltmandsvirksomheder med deltidsbeskæftigelse på hesteområdet. Når hestene sælges fra stutterier, så sælges 94,2% af hestene fra stutterier, med kun 1-3 føl årligt.

Copyright Ridehesten.com
Foto: Ridehesten.com/ Thomas Bach Jensen

– EU-forbrugerbeskyttelsesreglerne har vist sig at være uhensigtsmæssige ved handel med heste, og det går også udover dyrevelfærden. En konfliktløsning ved domstolene tager typisk flere år, og under retsbehandlingen er det typisk, at heste ikke længere holdes i aktivitet. Heste skal ikke udsættes for inaktivitet ret længe, før det går ud over hestens fysisk form og psykiske velbefindende, siger Jan Pedersen. 

Den Danske Dyrlægeforening vil fortsat ikke bakke op om en ændring af købeloven. Modsat de andre store aktører i hesteverden mener de, at det går udover dyrevelfærden, hvis købeloven ændres.

– Vi er bange for, at få et marked hvor heste bliver solgt for enhver pris, og hvor hesten bliver en brik i et spil mellem køber og sælger. Eller at der bliver solgt heste for økonomiens skyld, som rent faktisk ville være bedre tjent med at blive aflivet, siger Kenneth Engelund Lassen.

Hos Den Danske Dyrlægeforening mener de også, at sagsbehandlingen i syn og skønssager tager alt for lang tid. Det går ud over hestevelfærden, men de er ikke enige i, at løsningen er færre regler. 

Den omvendte bevisbyrde
Handel med levende dyr adskiller sig, fordi hesten hurtigt ændrer fysik og adfærd på grund af eksempelvis skift i opstaldning, ny rytter eller nyt foder. 

Derfor går SEGES Heste og Landsudvalget for Heste også ind for en indførelse af aftalefrihed i forhold til, hvem der har bevisbyrden i forbindelse med en klage i en handel med en hest, samt  hvor længe en sælger skal holdes ansvarlig for den solgte hest. 

Det nuværende forbrugerdirektiv inderholder en formodnings-regel med omvendt bevisbyrde. Det har betydet, at der i en 6 måneders periode stilles ufravigeligt krav til at sælge skal kunne dokumentere at en påstået fejl eller mangel ikke har været til stede på handelstidspunktet, hvis det kommer til en tvist. 

Det kan i sagens natur være meget svært eller umuligt at bevise, at noget ikke var til stede på et tidligere tidspunkt, og det er da også derfor meget sjældent brugt i dansk lovgivning.

Formodningsreglen og den omvendte bevisbyrde har for alvor udfordret balancen mellem køber og sælger og givet store økonomiske tab til de danske avlere og skabt en begrundet frygt for at sælge heste til private.

Fakta
Hvem har bevisbyrden?

Du kan risikere at blive uenig med sælgeren om, hvorvidt fejlen på den hest, du har købt, er en mangel efter købeloven, eller om du selv er skyld i skaden. Men hvem har bevisbyrden ifølge den nuværende købelov? 

0-6 måneder: formodningsreglen gælder
6-24 måneder: forbrugeren skal bevise, at fejlen, der klages over, var til stede på leveringstidspunktet.

Formodningsreglen: Når en fejl eller mangel viser sig inden for de første seks måneder efter leveringen, gælder der efter købeloven en ”formodning” om, at fejlen eller årsagen til den allerede var til stede, da varen blev leveret til forbrugeren. Her er der en omvendt bevisbyrde, og det er derfor sælger, som skal bevise, at fejlen ikke var til stede hos hesten på handelstidspunktet. 

Sælgeren må kun afvise din klage, hvis det enten er åbenlyst eller meget sandsynligt, at du selv er skyld i skaden, og det er sælgeren, der skal sandsynliggøre, at det er tilfældet.

Kilde: Forbrug.dk. 

Fold up

– Der bør slet og ret ikke bringes en formodningsregel i anvendelse ved handel med levende dyr, da en sådan omvendt bevisbyrde altid vil skævvride en lige og retfærdig retstilstand, siger både Jørgen Kold og Jan Pedersen. Derfor har vi argumenteret for, at der skal være mulighed for at indgå mere fleksible aftaler, hvilket sagtens kan ske uden at give køb på en god beskyttelse af køberen.

På den anden side mener Den Danske Dyrlægeforening at formodningsreglen på de seks måneder er fair.

– Formodningsreglen giver sælger et større incitament til at sælge en sund og rask hest til den rigtige ejer. Vi mener, at det er rimeligt, at der er en vis risiko for sælger i handel med heste, og vi bakker op om, at formodningsreglen på de seks måneder bibeholdes, siger Kenneth Engelund Lassen.

Både SEGES Heste og Landsudvalget for Heste ærger sig over, at den Danske Dyrlægeforening ikke bakker op om en ellers samlet hesteverden, som i mange år har lidt under den nuværende købelov.

Købeloven i dens nuværende form udgør et af de alvorligste problemer for i hesteverden i nyere tid. Jeg tror ikke, at dyrlægerne behøver være bange for, at en ændring af købeloven vil gå ud over deres forretning, og jeg stiller mig meget undrende overfor, at de med deres høringssvar falder deres egne kunder i ryggen. Deres argument om, at en ændring kan får dyrevelfærdsmæssige problemer er simpelthen for tyndt. Det holder ikke vand, og udsagnet om, at sælgere af heste generelt er uærlige, er direkte uanstændigt, siger Jan Pedersen, formand for Dansk Varmblod og næstformand for Landsudvalget for Heste.

Til spørgsmålet om dyrlægerne har økonomisk interesse i at bevare status quo, og om det mon er derfor, at de stiller sig på hælene, svarer Kenneth Engelund Lassen kort:

– Nej.

I hestesektorens organisationer er der bred opbakning til at undtage handel med levende dyr ud fra købeloven

Læs mere om gennemførelsen af det nye EU-varedirektiv her (gå til side 97 for at læse om handel med levende dyr). 

Læs også

De kloge skal ikke narre de mindre kloge

08-03-2021 07:36, af Thomas Bach Jensen

Vedrørende den omdiskuterede sag om at undtage handel med levende dyr fra købelovens forbrugerafsnit har Ridehesten talt med endnu en fagdyrlæge, Jacob Greve, Dyrlægerne Nørhald, Gjerlev, som gerne vil slå fast, at forbrugersikkerhed er vigtig ved enhver handel

Dyrlægeforeningens medlemmer ikke hørt

06-03-2021 16:44, af Thomas Bach Jensen

Siden Ridehesten.com i sidste uge bragte en artikel om, at  Den Danske Dyrlægeforening går imod en årelang kamp for at ændre den danske købelov, som et nyt EU-direktiv giver mulighed, er emnet blevet ivrigt diskuteret i danske hestekredse. Ridehesten har i dag talt med to sjællandske hestedyrlæger om deres syn på sagen

Husk købekontrakten!

06-04-2020 21:30, af Britt Carlsen

Heldigvis er der fortsat gang i hestehandlen herhjemme. Og selvom vi måske får en ændring af købeloven, så er den altså ikke trådt i kraft endnu. Derfor er det vigtigt, at beskytte køber og sælger ved at bruge en gennemarbejdet købekontrakt, som du gratis kan downloade her på sitet

Toprytter tester springhestene i Herning

25-01-2017 13:10, af Britt Carlsen

Dansk Varmblod har i samarbejde med Lars Bak Andersen headhuntet den svenske OL-rytter Henrik von Eckermann, som testrytter i Katrinelund Unghestechampionat i springning

Stærk årgang af springhingste

18-03-2021 10:03, af Marie Helene Rigård Rohleder
Avl|

Efter en tre dage lang kåringsturne meddeler springkommissionen fra Dansk Varmblods avlsledelse, at 20 treårige springhingste er godkendt til afprøvning. To er udnævnt som præmiehingste

Toppris for DV-springhest på udenlandsk auktion

01-12-2016 21:02, af Thomas Bach Jensen

DV-hesten Happy-Høm blev under navnet Hulapalu dyreste hest solgt  på HH Sport Horse Sales i går for 450.000 euro

Nu skal det hele klappe

07-03-2018 17:43, af Sussi Hjort Hollensted

Så er Dansk Varmblods Hingstekåring gået i gang i Herning. For arrangementchef i Dansk Varmblod, Susanne Hvid betyder det stor travlhed

Hest solgt på Ridehesten.com på 20 timer

27-05-2016 09:45, af Thomas Bach Jensen

Dressurrytter Oline Dall satte en hest til salg på Ridehesten.com fredag aften og gav allerede lørdag håndslag på en handel. I mellemtiden er hesten godkendt af dyrlægen og flyttet til sine nye ejer

20 hopper kåret ved stationsafprøvning i Tørring

26-06-2017 20:28, af Kristine Ulsø Olsen
Avl|

På Tørring Ridecenter afsluttede Dansk Varmblods stationsafprøvning i dag med hoppekåring for prøvens 20 deltagere

Vigtige informationer fra SEGES

21-01-2016 15:27, af Tonya Bille Nielsen

SEGES har netop udsendt vigtige informationer i deres nyhedsbrev. Det drejer sig om registrering af heste samt regler for overholdelse af foderhygiejne  

Nyhedsvagt

Har du en nyhed eller en god historie?

Marie Helene Rigård Rohleder

Marie Helene Rigård Rohleder
20 24 29 28
mhr@wiegaarden.dk

Skriv til os

Mest læste

Reaktion på Helgstrands nyhedsbrev i dag

13-04-2021 17:26, af Kristine Ulsø Olsen

Nyhedsbrevet ”Opdatering vedrørende manglende indsyning af 3-års hingste” fra Helgstrand Dressage i dag har medvirket til at Dansk Varmblod nu har lavet en redegørelse af forløbet omkring 10-dages testen fra deres side

Farvel til en danmarksmester i paradressur

12-04-2021 09:56, af Kristine Ulsø Olsen

Sidste års danmarksmester, Tina Chabert Jensen, mistede i sidste uge sin mesterskabshest og bedste ven, da Ælling måtte aflives grundet akut tarmslyng

Per Vintersbølle og Michellino genforenet

11-04-2021 09:09, af Thomas Bach Jensen

I forbindelse med elitehingsten Michellinos 30-års fødselsdag manden, der importerede hingsten, Per Vintersbølle, aflagt Michellino besøg på Østergaard

Viet på sin fødselsdag i Lemvig

10-04-2021 12:58, af Thomas Bach Jensen

Berider Michael Søgaard og hans partner Michael Strøm overraskede deres nærmeste her i formiddag med vielse på Lemvig Rådhus

Mistede hest til kolik: Transportør fandt en ny

16-04-2021 10:45, af Marie Helene Rigård Rohleder

For tre uger siden mistede Preben sin bedste ven på operationsbordet på Højgaard Hestehospital. Det var hestetransportør Jens Overgaard, som kørte hesten til hospitalet, og bagefter besluttede han at hjælpe med at finde en ny rolig koldblodshest til Preben, som bor på et bosted. I går flyttede shiren Kong Arthur ind 

Sodashi – det hvide lyn fra Japan (video)

15-04-2021 10:45, af Thomas Bach Jensen

I japan kniber det for alle galopheste med at følge med den hvide hoppe Sodashi, der foreløbigt er ubesejret

Tre Grand Prix-heste med til Hagen

13-04-2021 15:03, af Kristine Ulsø Olsen

Daniel Bachmann Andersen som sidste år gik selvstændig, glæder sig til at gå en spændende stævnesæson i møde. Om en uges tid drager han afsted mod det internationale stævne i Hagen, hvor han medbringer intet mindre end tre heste i Grand Prix-klasserne

Pressemeddelelse fra Helgstrand Dressage

14-04-2021 19:42, af Annika Knudsen Lorentsen

Som tilbagemelding på gårsdagens udmelding fra Dansk Varmblod vedrørende 10-dages testen, har Helgstrand Dressage nu udsendt en pressemeddelelse. Læs den her

Laila Pedersen ny rytter på Stutteri Ask

14-04-2021 12:48, af Thomas Bach Jensen

Berider Laila Pedersen, der senest har været ansat hos Nordentoft Equestrian og tidligere på Katrinelund igennem flere år, er blevet ansat som springrytter på Stutteri Ask

En godkendt hingst ved Dansk Varmblods Efterkåring

13-04-2021 19:33, af Thomas Bach Jensen
Avl|

Fem hingste blev fremstillet ved Dansk Varmblods Efterkåring på Vilhelmsborg i aften, hvor en hingst opnåede adgang til 10-dages prøve med henblik på avlsgodkendelse