Hvis skoen trykker

05-01-2019 12:05

Alle hesteejere har et kontinuerligt behov for besøg af en registreret beslagsmed, og de fleste hesteejere er bevidste om vigtigheden af en dygtig, registreret beslagsmed. Dette fører ofte til et årelangt samarbejde til gensidig glæde, men det hænder, at der opstår misforståelser, dårlig kommunikation eller fejl, hvilket kan være vanskeligt at håndtere

Copyright Ridehesten.com
Nyheden fortsætter efter annoncen

I langt de fleste tilfælde forløber et besøg af den registrerede beslagsmed til alles fulde tilfredsstillelse, men i få tilfælde går der noget galt, og der opstår en uoverensstemmelse parterne imellem. I nogle tilfælde kan dette typisk udredes via direkte kommunikation, da der så gerne er tale om en misforståelse eller mangler på den ene eller anden måde.
Vedrører konflikten den registrerede beslagsmeds professionelle arbejde kan dette ligeledes udbedres via direkte kommunikation, og dette bør til enhver tid forsøges som første og bedste løsning. Men i enkelte tilfælde ender kommunikationen i en optrappet disput, hvor parterne alene ikke kan nå til en overensstemmelse.

Hvis du vil klage...
Hvis du vil klage, skal det ske til Konkurrence- og forbrugerstyrelsens Forbrugerklagenævn, som behandler klager over tjenesteydelser, der ikke er dækket af andre anke-eller klagenævn.

Hvordan klager man?
Før du klager til Forbrugerklagenævnet, bør du kontakte den registrerede beslagsmed og forsøge at opnå en løsning direkte med denne. Først når denne fremgangsmåde er forsøgt og med sikkerhed ikke kan føre til en løsning, bør næste skridt tages.
Efter modtagelse af en klage i Forbrugerklagenævnet behandles sagen i første omgang af "Center for Klageløsning". Her forsøger man at nå frem til en løsning mellem hesteejeren og den registrerede beslagsmed via mægling mellem parterne. Behandling af en sag i Center for Klageløsning koster 100 kr. Er man medlem af "Forbrugerrådet Tænk", refunderes dette gebyr.
Opnår man ikke enighed via Center for Klageløsning, kan man atter indbringe klagen for Forbrugerklagenævnet og opnå videre behandling. Prisen for dette er 400 kr., som refunderes, såfremt man får medhold i klagen. I sagsprocessen tager Forbrugerklagenævnet bl.a. stilling til, om den registrerede beslagsmeds arbejde skal besigtiges af en eller flere fagpersoner.

Vil du vide mere om hvordan man sikrer sig bevismateriale eller hvor man henvender sig, når man ønsker at klage? Så find denne måneds udgave af magasinet Ridehesten frem.

Annika Knudsen Lorentsen

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Annika Knudsen Lorentsen