Nye reglementer for 2023

01-12-2022 20:18

Charlotte Kusk Berwald

Dansk Ride Forbund har netop frigivet de nye reglementer, der er gældende fra 1. januar 2023. Her kan du læse de nye tilføjelser

Copyright Ridehesten.com
Så er de nye regler for 2023 online. Foto: Ridehesten.com/Kristine Ulsø Olsen
Nyheden fortsætter efter annoncen

Hver år gennemgår Dansk Ride Forbund reglementerne for at sikre sig at de er opdaterede. Regler, der kan misforståes skrives klarere, ligesom der fjernes og tilføjes nye regler. Vi har samlet de nye ændringer til dig her. Husk dog også at læse reglementet i sin helhed. Det er nemlig dit ansvar som rytter at sørge for at du har styr på reglementet. De nye reglementer kan du finde her.

Nye fælles bestemmelser
Fremover må en hest, der er blevet diskvalificeret under udstyrskontrol, ikke længere rides eller longeres på stævnepladsen uden at have fået tilladelse af stævnets TD, anden official eller dyrlæge udpeget af Dansk Ride Forbund.
* Heste, der har fået foretaget blod-doping og eller gen doping/ genmodificering i form af et ikketerapeutisk brug af levende celler, gener, genetiske elementer eller ændring i det naturlige genudtryk med det formål, at ændre hestens præstation, må ikke deltage i konkurrence.
* Heste må ikke deltage i konkurrence, herunder i udlandet, hvis et ben eller dele af et ben er hyposensitivt (nedsat følsomhed og smertefornemmelse) eller hypersensitivt (forøget følsomhed eller smertefornemmelse).
* Det er ikke tilladt at deltage i konkurrence på heste, der har fået barberet, klippet eller på anden måde fjernet følehår. Dog med undtagelse af tilfælde hvor dyrlægen har fjernet individuelle følehår grundet smerte eller ubehag.
* Det er ikke tilladt at træne eller konkurrere hvor halen er afstivet med en fletning, der kan få halen til at virke som en pisk, når hesten slår med halen. Dette blev forbudt 1/1-2022, og indskærpes pr. 1/1-2023.
* Produkter, såsom creme, salve eller spray må aldrig påføres på en måde, så de generer hesten.
* Ingen rettelse af vaccinationsdatoer må foretages uden en dyrlæges bemærkning herom samt dyrlægens stempel og underskrift.
* Fremover kræver det D-licens at deltage i racestævner
* Ved stærk uacceptabel og/eller truende adfærd har TD hjemmel til at bortvise ryttere, forældre, trænere mv. fra stævnepladsen. En bortvisning fra stævnepladsen vil altid blive indberettet til DRF´s Disciplinærudvalg.
* Fremover udpeger DRF hvilken TD der skal fungere ved finaler i officielle DRF turneringer/cups.
*  Såfremt en stævnearrangør afholder stævne i et andet distrikt, end stævnearrangøren er hjemhørende i, skal stævnets termin og propositioner godkendes af begge distrikter.
* Ved B-stævner og højere skal der fremover kunne findes et oversigtskort over stævnepladsen med markering af opvarmning, konkurrencebane, stævnestald, parkering, sekretariat, toilet osv. på Equipe.
* Fremover skal den endelige tidsplan være færdig kl 20:00 dagen før stævnedagen skal afvikles. Før var det kl. 22:00. I særlige tilfælde kan stævnets TD tillade et alternativt tidspunkt for frigivelse af endelig tidsplan.
* Start udenfor konkurrence er ikke længere tilladt.
* Der bør af sikkerhedsmæssige årsager altid være en oversigt over stævnets officials, dyrlæge, smed mv. tilgængelig i stævnets sekretariat.
* Når heste motioneres for hånd på opvarmningsbanen, skal alle under 18 år være iført ridehjelm og forsvarligt fodtøj. Derudover skal hesten føres i hovedtøj. Dette vil altså betyde, at hvis en hjælper på under 18 år trækker med en hest mens rytteren går bane, skal denne hjælper have ridehjelm og forsvarligt fodtøj på.
* Ved motionering af heste for hånd på opvisningsbanen skal alle under 18 år være iført ridehjelm og forsvarligt fodtøj.

* For at et DM eller DRF-mesterskab kan afvikles som et officielt mesterskab, kræves der med mesterskabsklassens start som minimum 5 tilmeldte i et individuelt mesterskab og minimum 3 tilmeldte hold ved holdmesterskaber. Såfremt mesterskabet afvikles med færre ekvipager end hhv. 5 og 3 optjenes der ikke ranglistepoint svarende til det pågældende mesterskab, men alene i forhold til stævnets status.
* Ved individuelle distriktsmesterskaber kan der i overensstemmelse med det i disciplinafsnittende anførte ske sammenlægning af ponykategorier. Der skal være mindst 2 forskellige startende ryttere, for at mesterskabet kan afholdes. For ponyer gælder det, at der skal være minimum 2 forskellige ryttere totalt, og ikke 2 forskellige ryttere pr. ponykategori.

Nye regler i dressur
* Det bør til enhver tid tilstræbes, at hestens man er flettet, eller at der på anden måde er sørget for, at hestens hals er synlig for dressurdommeren.
* Tøjlen må aldrig fastgøres i hooks. Elastisk materiale må ikke benyttes mellem tøjlen og bidringen.
* Trensebid, bridonbid og kandarstænger må kun bruges i deres oprindelige form og skal have en glat overflade. Bid skal være af metal eller hårdt slidstærkt syntetisk materiale. Bid må være belagt med gummi eller latex. Forskellige metaller/materialer må kombineres. Bid må ikke være udformet, så de fastlåser hestens tunge
* Tykkelsen på trensebid skal være minimum 12 mm i diameter (mundstykket). Trensebid i blød gummi med en metalkerne, og trensebid i syntetisk materiale er tilladt. Pony: Trensebid er obligatorisk, og tykkelsen på alle ponybid skal være minimum 10 mm i diameter (mundstykket)
* Skumkæden skal være af metal eller læder, eller en kombination af begge
* Bidløs optømning: I E- og D-klasser i sværhedsgrad 0 og 1 er bidløs optømning tilladt for heste. Der må kun benyttes sidepull eller bidløs trense. Hackamore er ikke tilladt. Rytterne bedømmes efter normale protokoller – dog forudsættes det, at der bedømmes for ”accept af tøjlen” i stedet for accept af bid.
* Produkter, der kunstigt skal imitere skum om hestens mund, er ikke tilladt. Brug medfører diskvalifikation.

* Strop foran sadlen må aldrig benyttes på anden måde, end som sikkerhedsforanstaltning. I så fald er det op til dommeren at trække i point i de øvelser, rytteren evt. holder i stroppen. Tøjlen må aldrig føres under stroppen. Dette medfører diskvalifikation.?
* Det er ikke tilladt at bruge nogen form for kunstig farve på hestens krop. Ej heller for at skjule sår eller mærker.
* Limsko: Tilladt. Limsko skal sidde fast på hovene og må ikke kunne afmonteres på stævnepladsen. Der må ikke være nogen form for vægtbelastning i skoene.
* Ridejakken (kjolen) skal syne mørk.
* Fremover skal en eventuel pisk lægges når ekvipagen forlader opvarmningen.
* Fremover behøver kat. 3 ponyer ikke ride programmer på A-bane for at opnå kvalifikation til B-stævner.
* Ryttere på pony, der indenfor kvalifikationsperioden har været til start ved B-stævner i sværhedsgrad 4 eller højere og/eller har opnået placering i sværhedsgrad 4 eller højere ved C-stævne, er udelukket fra start ved D-stævner. Udelukkelsen gælder ikke D-klasser ved C-stævner
* Procentklasser for ponyer kan afvikles udelt på tværs af ponykategorier.
* Starter en ekvipage to gange i en procentklasse, skal der rides to forskellige programmer, og der kan dermed opnås to placeringer i samme klasse.
* Pauser: Ved klasser med mere end 15 starter, skal der indlægges en pause på min. 15 minutter. Ved klasser med mere end 30 starter, skal der indlægges 2 pauser på min. 15 minutter. Pauserne skal fordeles med cirka lige mange ekvipager i mellem. Der skal lægges minimum 10 minutters pause ind mellem alle klasser, medmindre andet er aftalt med dommer/TD
* Ved DRF-mesterskab i dressur for ponyer: Erstatningsklasse for de ekvipager, der ikke kvalificerer sig til andendagens kür-finale, udbydes der en erstatningsklasse. De 20 bedst placerede i hver kategori, rider pony kür. De resterende rider PRT. Der kan afvikles en klasse for kat. 1 og en klasse for kat. 2 eller en klasse for begge kategorier sammen.

Nye regler for springning
* Fremover skal deltastroppen enten være af snor eller læder. Detastroppen må ikke kunne reguleres. Løkketøjler/jagttøjler er ikke tilladt for pony.
* Når der rides med martingal, skal man sikre sig at den ikke kan sidde fast i spændet eller andet. Ringen skal kunne glide frit på tøjlen.
* Ved opvarmning er glidetøjler tilladt, dog ikke under springning – og kun for heste.
* Equick Boot, hvor der kan monteres et vægtlod, er ikke tilladt.
* Fremover må en ekvipage kun starte 2 gange i en B0 klasse i sværhedsgrad 0-3. Man må altså fremover kun ride en gang i en MA1*/2** B0 klasse.
* Ved E-og D-stævner må hesten/ponyen godt starte med flere forskellige ryttere. Hesten/ponyen må kun opvarmes af den rytter, der skal konkurrere på den efterfølgende.
* En springdommer, som er uddannet stildommer, må godt virke som stildommer ved samme stævne. , Eks. en springdommer dømmer kun de 3 første klasser til stævnet. Klasse 4 er stilspring og her kan vedkommende virke som stilspringsdommer.
* Ved DM og DRF-mesterskaber skal overdommeren op til stævnet – eller på stævnets første dag, afholde et møde for dommere, banedesignere, TD og arrangør for at sikre at det pågældende mesterskab afvikles korrekt.
* Stildommere til B-stævner, samt til finaler i DRF`s officielle cups og turneringer, udpeges af Dansk Ride Forbund. Disse kan udpeges blandt kandidater, som besidder de nødvendige ride- og/eller undervisningsmæssige kompetencer, men ikke er autoriserede stildommere.
* Ved C-stævner for ponyer kan der udskrives C-klasser uden doteringer, hvis indskuddet i klassen maksimalt er kr. 100,-
* Til DM og DRF-mesterskaber skal der altid benyttes plastikholdere.
* Fremover afvikles det indendørs DRF-mesterskab for kat. 3 i MB2** lørdag og MA1* søndag.
* Ved DRF-mesterskabet i springning for klubhold: Hvert hold må skifte en rytter ud til 2. runde i finalen. Rytteren skal indgå i bruttogruppen. I 2. runde kan banedesigner vælge at hæve højden på max. 5 spring (inden for sværhedsgraden).
* Ved DRF-mesterskabet i springning for hold for ponyer: 50% af holdene (min. 6 og max. 8 hold) går videre til finalen på tredje dagen og de resterende hold rider på anden dagen.
* Distriktsmesterskabet for senior, ungrytter og junior: Ved afvikling i svh. 2 eller højere skal der benyttes liverpool.
* Distriktsmesterskab for ponyer: Reglen om at hver rytter kun må starte én ponykategori ved de individuelle mesterskaber er slettet. Ved afvikling i svh. 2 eller højere skal der benyttes liverpool.
* Danmarks Cup udgår muligvis idet det er blevet slettet fra reglementet. Vi følger selvfølgelig op på dette.

Nyheden fortsætter efter annoncen

Nye regler for voltigering
* Fremover tillades kombineret næsebånd med kindstykke og micklem.
* 1 Individuel skridt E+F = ½ ydelse
* Antallet af enkeltvoltigører hesten må gå med mellem pauserne fra indspænding sænkes fra 4 til 3. Er der mere end 3 udøvere på sammen hest, er det valgfrit, om hesten får pausen inde på banen, eller udøverne deles i flere indløb. pr. indløb. Ovenstående skal besluttes inden godkendelse af endelig tidsplan.
* Ved individuelle senior / Young Vaulter / junior 3*, 2*, 1*  er det er op til stævnearrangøren om klasserne opdeles mellem kvinder og mænd eller ej.
* Klasser i sværhedsgrad 0 kan afvikles som E-klasser. E-klasser kræver ikke licens og kan afvikles ved alle stævner. Resultater i E-klasser registreres ikke på rideforbund.dk.
* Efter programmet afsluttes der med en hilsen til dommer A, hvorefter voltigør, hest og longefører løber ud. Indspændinger må tages af efter afsluttende hilsen og inden udløb, hvis det ønskes.
* Det er op til stævnearrangøren, i hvilken rækkefølge de enkelte klasser ligger på stævnedagen, så længe kravene under punkt 19, hestens ydeevne, overholdes. Stævnearrangørerne skal efterstræbe at have starttider på alle stævnestarter, alternativt starttider for hver tredje eller fjerde start, hvis dette giver mening.
* Det er op til stævnearrangøren om de vil afvikle præmieoverrækkelse løbende imellem klasserne, eller ved stævnets afslutning.
* DRF-Mesterskab for Young Vaulter 2* - Dame/herre Mesterskabet er åbent for young vaulter voltigører, der er kategori 2* og som har startet som young vaulter 2* -voltigør i kvalifikationsperioden.

Nye regler for distance
* Hjerterytmen må ikke overstige 64 slag/min. ved MA og opefter
* Hesten skal under hele stævnet bære tydeligt startnummer (rytterens nr. på startlisten), evt. skrevet på bagparten.
* Der skal tilstræbes at være vand tilgængeligt på stævnepladsen. Hvis ikke der er vand tilgængeligt på stævnepladsen, skal dette oplyses i propositionerne.
* I stedet for et informationsmøde kan der vises en informationsvideo.
* Det er tilladt for hjælperen at have snor i hesten. Det er kun tilladt at have hjælper med til fods, hvis det af stævnearrangøren er angivet at ruten er egnet til dette.
* Ved start i nationale klasser i udlandet, forpligter rytteren sig til at indsende resultaterne fra den pågældende klasse, uanset om hesten er godkendt eller ej.

Nye regler for multisport
* Da der ikke skelnes mellem heste og ponyer i multisport, er det tilladt at heste og ponyer opvarmer sammen.

Nye regler fra para-tillægget
* Udstyr må kun anvendes som tiltænkt af producenten og må ikke manipuleres med, medmindre manipulationen af udstyret er godkendt af klassifikatøren og dermed fremgår af testkortet.
* Testkortet kan benyttes i alle discipliner under DRF, enkelte hjælpemidler kan, af sikkerhedsmæssige årsager, ikke benyttes i fx spring og terrænridning. Det er rytterens eget ansvar at være bekendt med det pågældende disciplinreglement.
* For internationalt testede ryttere gælder, at rytterens nationale testkort annulleres ved international testning.
* Ved alle stævner er det rytterens ansvar at oplyse stævnearrangøren, at vedkommende er klassificeret som pararytter, samt at sende det elektroniske testkort via mail til stævnearrangør, i forbindelse med tilmelding. Sekretariatet giver testkortet til dommeren så dommeren er klar over hvilke særlige hjælpemidler, der må benyttes. Afleverer rytteren ikke testkort, skal vedkommende starte under de almindelige bestemmelser for stævnet og kan dermed ikke benytte sit testkort.
* Internationalt testede ryttere kan søge om at blive nationalt re-klassificeret, hvis de ikke har deltaget i internationale konkurrencer i kvalifikationsperioden. Dette er kun i tilfælde hvor det ikke længere er muligt for rytteren at blive internationalt re-klassificeret. Det er ikke muligt at søge om en national re-klassifikation, hvis rytteren i FEI på den internationale masterliste har status Not Elligable Confirmed (NE C). Alle ansøgninger vurderes af Parasport Danmark i samarbejde med Dansk Ride Forbund. Ansøgning om en national re-klassifikation sendes til para@rideforbund.dk med følgende informationer: • Årstal for international klassifikation. • Begrundelse for national re-klassifikation. Har rytteren en confirmed, international klassifikationsstatus, skal der vedlægges dokumentation for en ændring i funktionsnedsættelsen eller handicappet for at få en national klassifikation.
* Selskabshest / ledsagerhest tilladt i grad I-III. Rytterne i grad I-III rider på 20 x 40 m bane (B-Bane). Selskabshesten / ledsagerhesten skal holdes af en hjælper og befinde sig uden for B-banen på de sidste 20 m af en A-bane. Alle andre hjælpemidler skal fremgå af rytterens testkort. Ryttere, der er testede til at måtte få læst programmet op, skal have en kontrollant ved siden af oplæseren for at sikre, at oplæseren kun læser programmet op – og ikke f.eks. ”underviser” rytteren under programmet. En kontrollant kan være en official, TD, en repræsentant fra stævneledelsen / sekretariatet m.fl.
* Alle ryttere må trækkes rundt på banen af træner/hjælper inden programmet startes. Træneren/hjælperen skal forlade banen, inden rytteren rider op ad midterlinjen og starter sit program.
* U25 DRF-mesterskabet rides som en procentklasse over 2 dage. Der rides Intermediate B for de respektive klasser på mesterskabets første dag, og Intermediate Kür på mesterskabets anden dag. Det bestræbes at der dagen inden konkurrences første dag, vil være mulighed for at ride Intermediate A som opvarmningsklasse.

Nye regler for military
Det nye reglement for military er endnu ikke frigivet.

Annika Knudsen Lorentsen

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Annika Knudsen Lorentsen