Optimering af rytteren - Det afsluttende ponyår

18-08-2021 09:19

Lars Mars

Få det bedste ud af dit sidste ponyår. For de fleste ryttere og forældre er det sidste ponyår noget helt specielt – og typisk er der lige nogle ønsker og mål, der skal opfyldes inden ponytiden, og den tid der startede det hele, med den første pony, det første stævne osv. ordentligt kan afsluttes.

Copyright Ridehesten.com
Nyheden fortsætter efter annoncen

2021 bliver et noget anderledes afsluttende ponyår for de fleste.

Pga. coronaen er det jo blevet en noget speciel start på året – med nedlukning, aflyste stævner, og en lang periode i uvished om, hvornår og hvordan stævnerne skulle starte igen. Dermed er det ønskede senarie for det afsluttende ponyår kommet lidt under pres.

MEN DER KAN ALTSÅ NÅS RIGTIG MEGET ENDNU INDEN PONYÅRET SLUTTER.

Fokusere ikke på det som du ikke har nået – fokusere hellere på alt det som du kan nå.

 • Lav realistiske mål.
 • Lav realistiske planer for hvordan du kan nå dine mål.

Tiden går – stressfaktor
Hvis man oplever/føler at tiden begynder at begrænse de muligheder man har, for at nå sine mål, ønsker og håb - så kan det ofte påvirke vores hjerne på flere måder, som f.eks.:

 • At vi fokusere mere på resultaterne – så vi helt glemmer glæden
 • At vi fokusere mere på ”fejl” – så vi helt glemmer alt det som vi og ponyen kan.
 • At vi måske mister lidt motivation – så vi helt glemmer at holde fokus
 • At vi meget lettere bliver irriteret og frustreret – så vi helt glemmer at finde løsninger
 • At vi kun fokusere på det som vi ikke har nået, og måske ikke når - så vi helt glemmer at skabe et overblik over mulighederne.

Det sjove og glæden ved ridningen, kan komme lidt under pres
Der er bestemt ikke noget galt i at have ønsker og håb om noget – og der er bestemt heller ikke noget galt i at presse sig selv, eller at blive presset af træneren eller forældre for at nå det ønskede - bare der er:

 • Afstemte forventninger ud fra rytterens og ponyens niveau og potentiale.
 • Afstemte forventninger mellem rytter, forældre og ridetræner.

Det er nemlig så let at blive skuffet, frustreret, irriteret og ked af det - hvis man ønsker, håber og forventer mere end mulighederne er. Vær realistisk og glæd dig over det som du og ponyen kan.

Hjælp dig selv til at få det bedste ud af det sidste pony-år – så du kan se tilbage på en tid med gode oplevelser sammen med pony, dine forældre og træner.

Følelser

Det sidste pony-år kan blive en fantastisk oplevelse, hvor en tid rundes af, og man gør klar til en ny tid med hest – men det kan desværre også blive et år, med alt for mange prioriteter og skuffelser, samt et alt for stort præstationspres, og dermed måske en ”knap så god” afslutning på pony-årene.

Den oplevelse kan vi desværre meget let komme til at slæbe med videre, som dermed kan påvirke/hæmme både udvikling og præstation samt gode oplevelser fremadrettet, både i hverdagen og til ridningen.

Hjernens  påvirkninger
Vores hjerne er på den ene side vores ”bedste ven” – på den anden side er den også klar til at ”stikke af”.

Hvis vi står i udfordrende eller pressede situationer - vil vores hjerne typisk rette tankerne og fokus mod det ”negative”, som f.eks.:

 • Det som vi ikke lige kan – eller det som er svært
 • Det som vi måske kommer til at gå glip af – og måske ikke når

Gør det lettere for dig selv – hjælp din hjerne på vej
Vi kan med stor fordel hjælpe hjernen lidt på vej – ved at prøver, at finde løsninger og fokusere på de muligheder som vi har, og hvordan vi får de bedste oplevelser frem mod afslutningen af pony-tiden.

 • Gør det let for dig selv – fokusere på alt det som du ved, at du og ponyen kan.
 • HUSK på, at det ikke alle der kan vinde – men alle kan gøre deres bedste for at være optimal forberedt.
 • Fokusere kun på det som du kan gøre noget ved – ikke på konkurrenter, dommere, ”%”, og placeringer.
 • Glæd dig over at ride, og til at vise hvad du og pony kan – ikke ”frygte” at lave fejl eller en ”knap så god” ridning.

Hvis der er noget som du virkelig gerne vil – så prioritere det, og skab fokus på det – det hjælper dig til at få det bedste udbytte.

Fokus på få ting
Pas på med at ville for meget på en gang – vores hjerne kan meget let begynde at tænke lidt for meget fremad, og dermed miste fokus og koncentration på det som vi er i gang med.

 • Fokusere kun på et mål/et stævne/en ridning/en træning, ad gangen.
 • Hvis du også har hest – så fokusere mest på ponyen, hvis du har afsluttende-mål med den.

Planlægning, planlægning, planlægning
Undgå at drøne rundt fra stævne til stævne, for at indhente det, som du er gået glip af i nedlukningsperioden – med mindre, at det er dit mål at ride så mange stævner som muligt, enten for oplevelserne eller for at skabe erfaringer. 

 1. Lav en realistisk planlægning for de stævner som du ønsker at kunne deltage i.
 2. Del stævnerne op i hoved- og delmål – så du bruger din energi på de stævner, der kan hjælpe dig til at nå dine mål (hovedmålene), samt at bruge de andre stævner (delmålene) til at opbygge og skabe viden frem til hovedmålene. 
 3. Lav klare realistiske målsætninger for hvert af dine stævner – hvilket udbytte ønsker du af stævnet.

Afstemning af forventninger og målsætninger

 • Afstem planlægningen med dine forældre – så I er enige om, hvad der kan lade sig gøre mht. logistikken, kørsel osv.
 • Afstem planlægningen og målene med din træner og forældre – så I er enige om dine prioriteringer, og om målsætningerne er realistiske ud fra jeres viden og erfaringer.
 • Når der er klare afstemte forventninger fra både rytter, forældre og træneren – så lav en klar plan for, hvordan I når de besluttede mål, så ingen er i tvivl om, hvad der skal til, og hvordan de skal nås. 
Nyheden fortsætter efter annoncen

HUSK at have fokus på glæden til ridningen - nyd træningerne og processen i at kunne dygtiggøre dig.

Rytter og forældre / ”barn” og forældre
Ridesport er en sport med mange følelser – og til tider med alt for mange følelser - dette kan meget let påvirke kommunikationen og stemningen, både til træning og til stævne.

Risikoen ved en ”knap så god” kommunikation er, at det både påvirker rytterens udvikling og præstation, samt den fælles oplevelser.

Vær opmærksom på rytterens trivsel
Fokusere både på rytteren og ”mennesket inde i rytteren”

 • Vi lever i en perfektheds- og præstations-kultur, samt med en stor søgen på anerkendelse, som påvirkes både fra skolen, omgangskredsen, de sociale medier, fra træneren, forældrene, andre ryttere, samt fra rytteren selv. 

Prøv at se jer som et TEAM – (rytter og forældre)

 • I et TEAM kan man se rollerne som ”Udøver og hjælper” – og derved er det lettere at have en konstruktiv kommunikation, uden for mange følelser – dette vil hjælpe til både at kunne skabe ”ro på”, mere overskud og overblik for begge parter.
 • I forhold til rollerne som ”barn og forælder”, som typisk er styret af følelser og tanker fra hverdagen.

I et TEAM gør man hinanden gode – og søger løsninger i stedet for udfordringer.

Kost og væske

Der er rigtig mange unge der glemmer, eller ikke prioritere, at spise nok sund og varieret energigivende kost, samt at drikke vand - jævnt fordelt over hele dagen.

Hvis krop og hjerne ikke får tilført nok energi fra både mad og vand – så vil det have indflydelse på bl.a.:

 • Nedsat koncentrationsevne, mindre overskud og overblik, samt nedsat indlæringsevne – altså alt det vigtige til både skole og ridningen.
 • Dette giver stor risiko for frustration, irritation samt ”knap så gode” oplevelser.

Hjælp udefra - til at skabe den bedste afslutning af pony-tiden, samt den bedste start på fremtiden med hest

Rytter og forældre kan have stor fordel af, at få hjælp/sparring fra en mentaltræner – både til:

 • At skabe nye kompetencer til endnu mere udvikling, præstation og gode oplevelser.
 • Eller til håndtering af eventuelle udfordringer der kan hæmme udvikling, præstation og de gode oplevelser.
 • Eller til håndtering af ”følelser” mellem rytter og forældre.

Du kan læse mere om mine forslag til ”optimering af rytteren” både til håndtering af udfordringer - eller til at skabe nye kompetencer til udvikling.

På min hjemmeside: WWW.RYTTEROPTIMERING.DK
På min blog på Ridehesten.dk HER

Husk at have fokus på helheden, og ikke kun det mentale – alt det som vi gør, har stor betydning for noget andet.

RIGTIG GOD FORNØJELSE MED DIT/JERES AFSLUTTENDE PONYÅR

Med sportslig hilsen

Lars mars

Mental- og fysisk træner, samt optimering 

Annika Knudsen Lorentsen

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Annika Knudsen Lorentsen