Femte springrytter modtager endelig afgørelse fra FEI

19-10-2008 14:15
Irske Denis Lynch modtog i fredags FEI's dom vedr. doping-sagen i forbindelse med de Olympiske Lege .

17/10/2008 FEI's panelnævn har afsagt sin endelige afgørelse i sagen om forbudte stoffer, der involverer hesten Lantinus 3 redet af Denis Lynch (IRL) ved De Olympiske Lege i 2008. Den ansvarlige person (rytteren) er suspenderet i en periode på tre måneder (90 dage), som begyndte på datoen for afsigelsen af den midlertidige suspension af 21. august 2008 og løber frem til 21. november 2008. Den ansvarlige (kaldet PR = Person Responsible) er idømt en bøde på CHF 1.750 og skal også betale CHF 2.000 til dækning af retslige omkostninger, da sagen blev yderligere kompliceret af den ansvarlige persons mange mellemliggende indgivelser . Hest og rytter er diskvalificeret fra de Olympiske Lege. Begrundelserne for sanktionerne er de principper der er kernen af FEI's anti-doping og regler for medicineringskontrol, ifølge hvilke "Det er hver enkelt ansvarlige persons pligt at sikre at intet forbudt stof er til stede i hans eller hendes hests krop under et stævne. Ansvarlige personer er ansvarlige for ethvert forbudt stof der anses for at have været til stede i deres hests kropslige prøver. Derfor er det ikke nødvendigt at hensigt, fejl, uagtsomhed eller bevidst brug påvises for den ansvarlige person med henblik på at etablere en anti-doping regel eller overtrædelse af medicinkontrol." Ved dragning af konklusionen konkluderede nævnet at det pågældende stof - Capsaicin - var en "Medicin klasse A" snarere end et "doping" stof baseret på sin fortolkning af listen over forbudte stoffer. Ved overvejelse af hvilke sanktioner der skal gives til PR i denne sag har nævnet taget hensyn til: - Kendsgerningen at den ansvarlige person er en erfaren sportsmand, og at adfærden for en person i toppen af sporten og især De Olympiske Lege skal være fejlfri; - Typen af det stof der blev anvendt – Capsaicin - hvilket ikke blot er en smertestillende stof, men også et stof der kan anvendes til hypersensitivering; - Og kendsgerningen at årsagen for tilstedeværelsen af stoffet, som fremført af den ansvarlige person, tyder på forsømmelse fra den ansvarlige persons side pga brugen af smertestillende middel, herunder til selve stævnet, på hestens ryg, uden at forinden undersøge om det indeholder forbudte stoffer. Derudover har nævnet også taget følgende i betragtning - Den ansvarlige persons rene fortid, forud for den foreliggende sag; ;- Den ansvarlige persons har allerede lidt afsavn - identificering og beviser udleveret af den ansvarlige person, så tidligt som den præliminære høring, vedr. kilderne for tilstedeværelsen af stoffet;- og kendsgerningen, at stoffet er en nyligt påviseligt stof, der ofte benyttes af ryttere for legitime terapeutiske årsager Denis Lynch har 30 dage til at anke denne afgørelse til Court of Arbitration for Sport (CAS). Kilde: FEI

Thomas Bach Jensen

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Thomas Bach Jensen