Hestevelfærd i centrum

17-01-2015 08:00

Fredag den 9. januar var der kick off til næste skridt i Dansk Ride Forbunds løbende arbejde med at forbedre hestevelfærden 

Copyright Ridehesten.com
Modelfoto.

En stor gruppe af forbundets frivillige og ansatte var samlet i Middelfart, hvor fire arbejdsgrupper kom i gang med at arbejde med hhv. rytternes uddannelse og holdninger, konkurrenceformer, bedømmelser og officials ift. hestevelfærd.

Hestevelfærd er et kerneområde for Dansk Ride Forbund
I Dansk Ride Forbund arbejder vi løbende med at forbedre hestevelfærden. Det ses bl.a. i vores etiske retningslinjer, der danner rammerne for etisk korrekt anvendelse af hestene til ridesport. Vi har uddannelsessystemer, der skal sikre en korrekt uddannelse af hestene fra de er unge til de når de højeste niveauer. Vi har et uddannelsessystem for rytterne, der følger dem fra elevskole til konkurrenceniveau. Vi har også et kontrolsystem ved stævnerne gennem vores officials, og vi har et sanktionssystem for de ryttere, der ikke overholder de etiske retningslinjer.

I 2014 igangsatte vi en stor undersøgelse om anvendelse af udstyr, der skal gøre os klogere på, hvilken indvirkning forskelligt udstyr har på hesten. Vi har haft flere konstruktive møder med Dyrenes Beskyttelse og Hestens Værn, og vi fortsætter den gode dialog.

I 2014 producerede Dressurudvalget en film om korrekt ridning, der sammen med et foredrag danner grundlaget for mange spændende temaaftener i klubberne. Projektet bakkes op internationalt såvel som af Dyrenes Beskyttelse og Hestens Værn, og sammen med de to organisationer planlægger vi nogle fælles offentlige foredrags- og diskussionsarrangementer om velfærd i 2015 med udgangspunkt i filmen om korrekt dressurridning.

Og arbejdet med hestevelfærden forsætter.

Fire fokusområder
Der er nedsat en styregruppe for det samlede velfærdsarbejde, og gruppen består af repræsentanter fra forbundets bestyrelse, fagudvalg og administration. Styregruppen har defineret fire områder, der skal behandles i dybden:
• Rytternes uddannelse og holdninger
• Konkurrenceformer
• Bedømmelser
• Officials

Styregruppen har defineret kommissorier for fagudvalgenes arbejde med hvert område, og der er nedsat fire arbejdsgrupper, som skal bidrage med input til udvalgenes videre arbejde med hestevelfærd. Arbejdsgruppernes arbejde blev sat i gang fredag den 9. januar, og den 18. april fremlægges det foreløbige arbejde for udvalg og klubber, hvor arbejdet kan diskuteres og viderearbejdes.

Gruppe 1: Rytternes uddannelse og holdninger
Overordnet kommissorium for udvalgene: For at sikre at forbundets etiske retningslinjer er integreret i rytternes uddannelse og holdninger, skal udvalgene udarbejde en beskrivelse af rytteruddannelsen (den røde tråd) fra elevskolerytter til eliterytter.

Beskrivelsen skal indeholde:
• De overordnede visioner og målsætninger for uddannelse af ryttere på alle niveauer med udgangspunkt i Dansk Ride Forbunds værdisæt for hestevelfærd.
• En beskrivelse af et systematisk tilrettelagt forløb for rytteruddannelsen, som skal sikre, at rytterne får en kontinuerlig uddannelse på et fagligt korrekt grundlag.
• Overvejelser i forbindelse med strukturen i undervisningssystemet.

o Uddannede / autodidakte undervisere.
• Overvejelser om sikring af den røde tråd gennem vores uddannelsessystem (træner/berider og Træner 1, 2 og 3).
• Overvejelser vedr. den økonomiske indvirkning for ryttere/klubber/forbund.

Arbejdsgruppen skal udarbejde følgende:
• Overskrifter og stikord til de overordnede visioner og målsætninger for uddannelse af stævneryttere med udgangspunkt i Dansk Ride Forbunds værdisæt for hestevelfærd.
• 10 – 15 hovedpunkter til beskrivelse af et systematisk tilrettelagt forløb for uddannelsen, som sikrer, at rytterne får en kontinuerlig uddannelse på et fagligt korrekt grundlag.
• Overordnet beskrivelse af styrker og svagheder i den nuværende struktur for undervisere af konkurrenceryttere samt angive forslag til udvikling af strukturen.

Gruppe 2: Konkurrenceformer
Overordnet kommissorium for udvalgene: For at sikre at Dansk Ride Forbunds etiske retningslinjer understøttes af forbundets samlede katalog af konkurrenceformer, skal udvalgene analysere de nuværende konkurrenceformer og komme med forslag til supplerende konkurrenceformer, der understøtter uddannelse af ryttere og uddannelse af heste.
• I første omgang skal det samlede udbud af konkurrenceformer for spring, dressur, military indgå i analysen og i forslaget.

Arbejdsgruppen skal udarbejde følgende:
• 25 ideer til nye konkurrenceformer, der understøtter Dansk Ride Forbunds etiske retningslinjer, rytternes og hestenes uddannelse. Både disciplinspecifikt og på tværs af disciplinerne. Konkurrenceformerne skal ikke beskrives detaljeret men på overordnet plan.

Gruppe 3: Bedømmelser
Overordnet kommissorium for udvalgene: For at sikre at Dansk Ride Forbunds etiske retningslinjer understøttes af bedømmelserne i sportsdisciplinerne, skal udvalgene analysere disse og vurdere, om rigtig ridning belønnes, og om der bliver lagt vægt på rytterens korrekte indvirken og opstilling i bedømmelserne.
• I første omgang analyseres sportsdisciplinerne spring og dressur.
• Udvalgene skal også analysere reglerne for optømning med udgangspunkt i forbundets værdisæt for hestevelfærd.

Arbejdsgruppen skal udarbejde følgende:
• 10 – 20 punkter, der kan styrke bedømmelserne ift. ovenstående.
• Gennemgang af reglerne for optømning og eventuelle forslag til ændringer.

Gruppe 4: Officials
Overordnet kommissorium for udvalgene: Vores officials har en vigtig rolle ift. at sikre, at forbundets værdisæt for hestevelfærd overholdes i forbindelse med konkurrencer. Officials skal gribe ind overfor alle former for misbrug af heste, aggression, usportslig opførsel og unfair konkurrence. Udvalgene skal derfor analysere officials muligheder for at opfylde ovennævnte mål og udarbejde forslag til sikring af disse ift.:
• Reglement.
• Rekruttering af officials.
• Uddannelse af officials.

Arbejdsgruppen skal udarbejde følgende:
• Gennemgang af reglementets punkter omkring hestevelfærd og eventuelle forslag til ændringer.
• 10 – 20 væsentlige punkter til officialuddannelse med baggrund i Dansk Ride Forbunds etiske retningslinjer.
• 10 punkter for rekrutteringspolitik.

Kilde: Dansk Ride Forbund

Anna Pørtner

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Anna Pørtner