Generalforsamling i DV region 5

27-01-2010 11:04

Maja Golles

I aften afholdes der generalforsamling i region 5, hvor der for første gang i mange år er flere kandidater til samme post, hvorfor fremmøde er ekstra vigtigt

I aften, onsdag 27. januar, kl. 19.00 afholder reg. 5 generalforsamling i hovedbygningen på Vilhelmsborg. Dagsorden lyder: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 4 stemmetællere. 3. Bestyrelsens beretning om regionens virksomhed i det forløbne år og arbejdsplan for det kommende år. 4. Regionens Hovedbestyrelsesmedlem orienterer om Hovedbestyrelsens arbejde i det forløbne år. 5. Behandling af regionens årsregnskab for det forløbne år. 6. Valg af regionsformand. 7. Valg af regionsbestyrelse og suppleanter. 8. Valg af hovedbestyrelsesmedlem. 9. Valg af repræsentant og suppleant til Ung i Dansk Varmblod 10. Valg af repræsentanter og suppleanter. 11. Eventuelt. På valg som regionsformand er Viggo Nielsen (modtager genvalg). På valg til bestyrelsen er Frode Jensen og Kaspar Opstrup (begge modtager genvalg). På valg som hovedbestyrelsesmedlem er Frode Jensen (modtager genvalg). Som kandidat til Hovedbestyrelsen opstiller desuden Karin K. Nielsen. På valg som Suppleanter til bestyrelsen er Irene Dalum og Vagn Bennetsen (begge modtager genvalg). Forslag til andre kandidater til bestyrelsen eller til repræsentantskabet, meddeles til Dirigenten senest på generalforsamlingen før valghandlingens begyndelse. Kandidater, der ikke er til stede, kan vælges, såfremt der hos Dirigenten foreligger skriftligt samtykke. På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev. Bemærk: Da der for første gang i mange år er flere kandidater til en post, er det vigtigt, at du møder op til generalforsamlingen og afgiver din stemme.

Mille Albinus Hjermitslev

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Mille Albinus Hjermitslev