Dialog om CHR-regler i Folketinget

15-03-2023 14:41

Annika Knudsen Lorentsen

Tidligere på året offentliggjorde Fødevarestyrelsen strammere regler omkring registrering af hestehold og flytninger af heste. Regler som mange i hestebranchen har udtrykt stor bekymring over, og det har fået flere politikere til at gå i dialog med fødevareministeren, som nu har indvilliget i at kigge på implementeringen af reglerne

Copyright Ridehesten.com
Christoffer Aagaard Melson. Foto: Pressefoto Venstre
Nyheden fortsætter efter annoncen

Der er kommet strammere regler i forhold til registrering af hestehold, og tidligere på året bragte SEGES en forklaring af de nye regler for at hjælpe hesteejerne i implementeringen, og i samme ombæring udtrykte de bekymring for fortolkningen af EU-reglerne. 

Politikerne Christoffer Aagaard Melson, Erling Bonnesen, Anne Honere Østergaard fra Venstre, er sammen gået til ministeren på området med opfordring fra blandt andet SEGES. Det har de gjort i håb om at få kigget på implementeringen af reglerne, og det ser ud til at lykkes. 

– Vi har haft et godt møde med fødevareministeren, som vil kigge på problemerne, og det håber vi kan være med til at berolige branchen og i sidste ende føre til en bedre implementering af reglerne, som kommer fra EU, forklarer Christoffer Aagaard Melson til ridehesten.com. 

Fødevareminister Jacob Jensen, har vendt tilbage, at hans ministerium vil kigge på emnet i samråd med relevante parter. De tre ordfører fra Venstre havde møde med fødevareministeren den 28. februar, og i et brev fra fødevareministeren til ordførerne omkring emnet står blandt andet:

"På baggrund af mødet er det tydeligt, at det er nødvendigt at genoverveje, hvordan kravet implementeres mest hensigtsmæssigt i Danmark, så vi beskytter hestehold i Danmark mod dyresygdomme, samtidig med at vi undgår unødigt bureaukrati. Jeg har derfor bedt Fødevarestyrelsen om at undersøge, via et nabotjek, hvorvidt andre lande har udnyttet undtagelsesmuligheden og i så fald hvordan. Desuden vil Fødevarestyrelsen gå i dialog med Kommissionen ift. at afklare, om det er muligt at lave en geografisk afgrænsning for på den måde at gøre brug af undtagelsesmuligheden. Kravet om føring af fortegnelser vil også blive taget op i det forum, vi har nedsat med henblik på at drøfte transportreglerne på området.

Hvis resultatet af ovenstående indsatser viser, at der er mulighed for at indføre yderligere ændringer af kravet, kan Fødevarestyrelsen tilpasse den nugældende CHR-bekendtgørelse. Fødevarestyrelsen bestræber sig på, at kravene til føring af fortegnelser bliver så hensigtsmæssige som muligt.

Nyheden fortsætter efter annoncen

Jeg kan oplyse, at kravet har baggrund i EU’s dyresundhedsforordning, der siden april 2021 har fundet anvendelse i alle EU-lande. Fortegnelserne skal sammen med andre registreringer gøre det muligt at spore flytninger af dyr i tilfælde af udbrud af smitsomme sygdomme. Kravet gælder for ejere af alle arter af husdyr og er et vigtigt led i det veterinære beredskab.

EU-reglerne giver den relevante nationale myndighed mulighed for at fritage visse typer af dyrehold fra at føre nogle eller alle fortegnelser. Der skal tages udgangspunkt i en individuel vurdering af typen af dyrehold, og det vil derfor ikke være muligt at undtage en hel dyreart fra fortegnelseskravet. For at et dyrehold kan undtages forudsætter det, at dyreholdet udgør en lav risiko for spredning af sygdomme. Et dyrehold skal som udgangspunkt have meget få til- og fraflytninger af dyr for at komme i betragtning som et sted med lav risiko for spredning af sygdomme.

Hestehold, der jævnligt flytter dyr til eller fra andre hestehold, og hvor heste fra forskellige steder og evt. andre lande er samlet, kan som udgangspunkt ikke betragtes som steder med lav sundhedsrisiko. Sammenblanding af dyr anses altid at medføre forhøjet risiko for smittespredning – uanset dyreart. Af disse årsager kan Fødevarestyrelsen ikke undtage alle hestehold fra at føre fortegnelser, selv om den generelle dyresundhedsstatus i Danmark er høj.

Fødevarestyrelsen har igennem de sidste par år haft et godt og tæt samarbejde med SEGES Heste og har drøftet den praktiske udmøntning af dyresundhedsloven i Danmark. Formålet har været at finde løsninger, der både tilgodeser de faglige krav og hensynet til den praktiske hverdag i hestebranchen. Dette har hjulpet Fødevarestyrelsen til en bedre forståelse af, hvordan EU-reglerne i praksis kan gennemføres, og styrelsen ønsker at kvittere for dette samarbejde.

Derfor er der efter god dialog med SEGES Heste indført visse nationale lempelser i forbindelse med flytninger af heste til og fra ridehuse, kåringer, dyrskuer og konkurrencer. F.eks. kan den ansvarlige for et ridehus erstatte daglige flyttefortegnelser med en liste, der indeholder brugernes navne og kontaktoplysninger.

Jeg vil orientere jer, når Fødevarestyrelsen har afsøgt mulighederne for at forenkle kravet om føring af fortegnelser i hestehold."

Trine Askjær-Jørgensen

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Trine Askjær-Jørgensen