Optimering af rytteren - Husk på glæden til din sport

01-06-2022 09:26

Lars Mars

GLÆDEN er desværre kommet under et stort pres i vores kultur – vi glædes typisk kun når vi gør noget ekstraordinært, en ekstra god præstation, eller når vi får anerkendelse for noget

Copyright Ridehesten.com
Nyheden fortsætter efter annoncen

Vi er typisk mest opmærksomme på om vi er ”gode nok”, hvad andre tænker om os og ”frygten” for at lave fejl – i stedet for at GLÆDE os over alt det som vi kan, og det som vi gør.

Vi lever i en præstationskultur, og har en konstant søgen på anerkendelse
Vi bliver konstant påvirket fra omverdenen, og fra os selv – til at være ”på vej” til det næste.

 • Til endnu mere udvikling.
 • Til endnu bedre præstation.
 • Og med stor fokus på hvad andre gør – hvad andre tænker - hvad andre kan - og hvad andre har.

Hvis vi sjældent giver vores hjerne lov til at slappe af og nyde - skabes der bevidst eller ubevidst en stress-tilstand i både krop og hjerne, som skaber en stor risiko for dårligere trivsel.

Trivselsundersøgelse
En stor trivselsundersøgelse viser at der er rigtig mange børn og unge der mistrives i Danmark – det er skræmmende at læse, at mange børn og unge viser tegn på stress – og det samme gør sig også glædende hos voksne.

Engang var vores folkesygdom ”ondt i ryggen”, pga. af vores arbejde – i dag har den pga. af vores livsstil, flyttet sig til det psykiske område, som stress, desperation, angst m.m.

I over 16 år har jeg hjulpet sportsudøvere fra 14-års alderen, til styrkelse af deres mentale-kompetencer, eller til håndtering af eventuelle udfordringer, indenfor deres sport.

Gennem de sidste ca. 5 år (ps. undtaget de to corona-år), har jeg bemærket en stor stigning af, at rigtig mange sportsudøvere har fået tillagt sig en alt for ”alvorlig” tilgang til deres sport.

Der er kommet mest fokus på præstationen, og ”frygten for at lave fejl”, samt hvad andre tænker om dem – i stedet for fokus på legen, og glæden ved deres sport.

Og den alvorlige tilgang gælder også indenfor skolen, på uddannelsen, på arbejde, og i familielivet.

Der er bestemt ikke noget galt i at have ambitioner og målsætninger
Bare de mentale-kompetencer og en god trivsel, går hånd i hånd med udviklingen og målsætningen.

Præstationen er variabel – den kan ændre sig fra gang til gang – og er dermed usikker.

 • Hvis vi overordnet bygger vores glæde på vores succeser, er vores hjerne konstant under pres, for at søge succeserne.

Glæden kan vi selv styre og påvirke – og er dermed sikker

 • Hvis vi glæder os over alt det som vi kan og det som vi gør, og alle de gode oplevelser – skabes der ”ro på” og tryghed i hjernen – til at skabe endnu mere udvikling, optimal præstation, samt god trivsel. 

GLÆDEN ER EFTER MIN MENING ET AF VORES BÆRENDE FUNDAMENTER TIL MENTAL-SUNDHED OG MENTAL-STYRKE – BÅDE I HVERDAGEN OG TIL SPORTEN.

Der sker rigtig mange gode påvirkninger når vi GLÆDES over noget - f.eks. når vi spiser eller drikker noget som smager godt – får ros – laver en god præstation – er tilfreds med en udført en ”opgave” - hygger os – altså hver gang vi GLÆDES over noget.

 • Frigives der et ”glædes-stof” i hjernen (dopamin) – som påvirker vores belønningscenter, og dermed skabes der en behagelig tilstand i både hjerne og krop.
 • Det skaber ”ro på” og tryghed i hjernen – som giver de bedste betingelser for både indlæring, koncentration, udvikling, præstation samt god trivsel. 

Vores hjerne bliver god til det som vi påvirker den med

 • Negativt: Hvis vi har mest fokus på det der kan være svært, det knap så gode, eller det som vi ”frygter” – så vil vores hjerne være i ”alarmberedskab”, og dermed gøre os usikker.
 • Positivt: Hvis vi derimod har mest fokus på alt det som vi kan, og prøver at finde løsninger på eventuelle ”fejl”, eller det der kan være svært – så vil det skabe tryghed i hjerne, og dermed mere overskud og overblik.

DET ER BEDST HVIS GLÆDEN OG PROCESSEN ER DRIVKRAFTEN – IKKE PRÆSTATIONEN OG RESULTATERNE

Vores mentale-indstilling og et positivt mindset har en meget større betydning end vi typisk tillægger den
Vores hjerne og krop er skabt til at reagere på helt små detaljer, fra alt det som den mærker og oplever. Vi er desværre bare blevet alt for dårlige til at mærke, forstå og reagere på de instinkter, som vi har fået skabt inden og gennem evolutionen (vores tidlige udvikling) – det har desværre været med til at gøre os mere sårbare overfor ”knap så gode” påvirkninger.

Nyheden fortsætter efter annoncen

Her kommer mine forslag til, hvordan vi med stor fordel kan gøre det helle lidt lettere for os selv

1) Giv din hjerne et ”timeout” mange gang om dagen:

 • Glæd dig over det som du lige er blevet færdig med – også de helt almindelige små hverdags opgaver.
 • Glæd dig over alt det der går/gik godt
 • Find løsninger på det der eventuelt gik ”knap så godt” – i stedet for at irritere dig, det hjælpe ikke.

Din hjerne vil elske dig for det – for hver gang du glædes over et eller andet, påvirkes vores ”belønningscenter” i hjernen – som så bliver stærkere/bedre til at belønner os med en glæde.  

2) Ros dig selv 

 • Belønnings-centret i hjernen er som en muskel der skal trænes for at blive stærkere - hvis vi ikke påvirker den, bliver den inaktiv - og dermed bliver det også lidt svære at skabe GLÆDE. 
 • Vi bliver typisk dårligere og dårligere til at rose os selv for det som vi kan - men tænk på at du har brugt masser af tid på at lære/træne det som du kan - så det skal man da stadig være stolt af.
 • Det skaber tryghed og “ro på” i hjernen, når den bliver bevidst om, at det er godt det som man gør.   

Jo mere vi roser os selv, også for de helt almindelige hverdags-ting/situationer - jo mere glæde og ”ro på”, samt tryghed skabes der i hjernen. 

3) Find løsninger - i stedet for at finde "fejl"

 • Vores hjerne elsker når vi hjælper den med at finde løsninger - det skaber “ro på” i hjernen, i stedet for irritation og frustration.
 • Vores hjerne går i “alarmberedskab” hvis vi fokusere mest på “fejl”, eller noget der går “knap så godt”, eller kan være svært. 
 • Hvis noget er lidt svært - så prøv at sige til dig selv: ”Hey, hvorfor tænker jeg sådan? - hvordan kan jeg bedst hjælpe mig selv?”.

Jo flere gange vi påvirker hjernen med løsninger - jo stærkere bliver den til at tænke på mulighederne, i stedet for begrænsningerne. 

4) Smil
Til træning eller stævner ser man typisk ryttere, forældre og trænere med meget alvorlige ansigtsudtryk.

 • Det påvirker desværre vores hjerne negativt, både hvis vi selv har det, men også når vi ser andre i vores team se alvorlige ud – en del af hjernen ”krybdyr-hjernen” opfatter det som noget ubehageligt og går i alarmberedskab – den giver signal om at vi skal være klar til at ”flygte”, for at undgå det ”ubehagelige”. Den påvirker os med tanker om ”alt det der kan gå knap så godt” – som skaber usikkerhed og nervøsitet.

Et smilende glad ansigt: Skaber “ro på” og tryghed i hjernen – hjælper til et bedre overblik, til at tage de bedste beslutninger, til at hjælpe sig selv, og ponyen/hesten på den bedste måde.

Vis både indeni og udenpå at du er glad for det som du gør.
Jo mere vi kan smile eller have et afslappet ansigt - jo lettere kan vi håndtere forskellige situationer, samt at blive endnu bedre til at glæde os over det som vi gør

Et lidt surt/alvorligt ansigt: Skaber uro og "frygt" i hjernen, og hjernen begynder at finde på begrundelser for hvad der ikke er godt, eller hvad der kan gå “knap så godt"

AT SKABE GLÆDE OVER DET SOM DU KAN - ER EN GOD INVERSTERING I DIG SELV

Rigtig god fornøjelse med at skabe fokus på GLÆDEN, eller at få GENSKABT GLÆDEN

Du kan læse mere om alt der kan hjælpe med ”Optimering af Rytteren” på:

Min hjemmeside: WWW.RYTTEROPTIMERING.DK
Mine blog: WWW.RIDEHESTEN.COM  HER

Med sportslig hilsen

Lars mars

Mental- og fysisk træner, samt optimering

Trine Askjær-Jørgensen

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Trine Askjær-Jørgensen