Helgstrand mister sin bronzemedalje

20-09-2023 14:37

Charlotte Kusk Berwald

Dansk Ride Forbunds appeludvalg har netop truffet afgørelse i en sag om medicinering af Andreas Helgstrands hest Jovian ved DM i dressur i juni. Ekvipagen diskvalificeres fra den pågældende klasse og skal tilbagelevere modtagne præmier samt betale en bøde

Copyright Ridehesten.com
Andreas Helgstrand og Jovian. Foto: Ridehesten.com/Kristine Ulsø Olsen
Nyheden fortsætter efter annoncen

I forbindelse med DM i dressur som i juni blev afviklet hos Helgstrand Event i Uggerhalne, fik Andreas Helgstrands hest Jovian e. Apache/ Tango lørdag den 3. juni om aftenen et mildt og ikke livstruende tilfælde af kolik, og behandlingen blev igangsat. Hesten blev behandlet med to forskellige lægemidler i sin egen boks på stævnepladsen.

Efter behandlingen blev der af den behandlende dyrlæge sendt en e-mail kl. 22.04 til Dansk Ride Forbunds veterinærkonsulent Mette Uldahl. Denne mail så Mette Uldahl først søndag sidst på dagen, efter finalen ved danmarksmesterskabet for seniorer var afviklet. Ifølge appeludvalgets kendelse blev der hverken forsøgt rettet henvendelse til Mette Uldahl telefonisk eller til stævnets TD'ere for godkendelse af behandlingen forud for søndagens stævnestart. Medicinen blev tildelt gennem sonde, og hesten blev motioneret resten af aftenen. I løbet af en times tid begyndte Jovian at spise igen, og resten af natten opførte han sig normalt.

Mandag den 5. juni blev der sendt yderligere oplysninger til veterinærkonsulenten, såsom hvilke doser der var brugt til behandlingen af Jovian. Rytteren, Andreas Helgstrand, kendte ifølge kendelsen ikke til behandlingen før tirsdag den 6. juni da han blev informeret om, at der var blevet indgivet en klage.

Klagen til Dansk Ride Forbund går på overtrædelse af DRF's fællesbestemmelser punkt 23. 

- Der er sket medicinering af en hest på en stævneplads, uden den påkrævede vurdering og tilladelse fra DRF's veterinærkonsulent

- Der er sket medicinering med lægemidler, som ikke ville blive godkendt til den angivne indikation (mild kolik), idet lægemidlerne ikke er godkendt til dette brug. Der er således tale om off-label brug under dyrlægens direkte personlige ansvar.

- Et af de givne lægemidler (Traumeel) er primært rettet mod behandling af smerte og inflammationstilstande i bevægeapparatet.

- Der er sket indgivelse af væske (medicin mv.) via sonde, som hesten således ikke frivilligt indtager.

- Heste må ikke deltage i ridestævner under indflydelse af smertedæmpende, præstationsfremmende, stimulerende eller beroligende stoffer, og at heste ikke må få tildelt væske i nogen form, udover hvad de selv frivilligt indtager. Hvis der er behov for medicinering af heste på en stævneplads i Danmark, skal tilladelse hertil indhentes fra DRF's veterinærkonsulent forud for behandlingen, medmindre der er tale om en alvorlig eller livstruende situation for hesten.

Nyheden fortsætter efter annoncen

Andreas Helgstrand (indklager) har gjort gældende at:

- De to præparater ikke er på FEI's dopingliste

- At 500 ml Duphalyte ikke er væskebehandling af en hest på 180 cm i stang og med en anslået vægt på 600-700 kg, idet FEI definerer væskebehandling som behandling med minimum 10 liter.

- At indgivelse af de to lægemidler med sonde ikke er nogen overtrædelse af Dansk Ride Forbunds Fællesbestemmelser punkt 23.

- At Dansk Ride Forbund følger FEI's regler

- At to TD'ere er gået forbi hesten ude på staldgangen, mens dyrlægen tilså hesten.

Appeludvalgets afgørelse
Sagen har nu været forbi Dansk Ride Forbunds appeludvalg, og en afgørelse er truffet. DM i dressur for seniorer er et dansk stævne afviklet under Dansk Ride Forbund og på dansk jord. Det er således Dansk Ride Forbunds bestemmelser, der skal overholdes. Derfor er det i strid med Dansk Ride Forbunds reglement, at hesten blev behandlet mod mild kolik i sin boks, uden at der på forhånd var indhentet tilladelse fra veterinærkonsulenten. At to TD'ere gik forbi boksen, mens dyrlægen behandlede hesten, kan ikke tilsidestilles med, at der er blevet givet accept. I sidste ende er det, jævnfør reglementet, altid rytterens ansvar, at reglementet overholdes. Samtidig finder appeludvalget det påfaldende, at der er anvendt en fire gange så stor dosis af lægemidlet Traumeel end den anbefalede.

Andreas Helgstrand diskvalificeres hermed fra søndagens finaleklasse og skal levere præmierne tilbage, samt betale en bøde på 5000 kr.

Kilde: Dansk Ride Forbund

Kristine Ulsø Olsen

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Kristine Ulsø Olsen